Informacja o szkoleniach przeprowadzonych przez ZRBS,

na które rekrutację zakończono

 

„Ceny transferowe – warsztaty tworzenia dokumentacji według nowych przepisów  dla Banków Spółdzielczych

pdf logo w

„Problemy interpretacyjne opodatkowania Banków Spółdzielczych”

pdf logo w

„Zamknięcie roku 2018”

pdf logo w

„Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych banku spółdzielczego – aktualne problemy”

pdf logo w

„Obowiązki banków związane z wdrażaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment),

w szczególności prowadzenia rachunków VAT”

pdf logo w

„Podstawowy rachunek płatniczy, przenoszalność rachunków, zestawienia opłat (implementacja Dyrektywy PAD)”

pdf logo w

„Praktyczne aspekty wdrożenia RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

pdf logo w

„Bankowy plan kont z komentarzem (aktualizacja), zmiany w polityce rachunkowości,

zamknięcie roku 2017 - wybrane zagadnienia”

pdf logo w

„Obowiązki banków jako Jednostek Zaufania Publicznego w myśl nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz projektowane obowiązki w zakresie wdrażania regulacji dotyczących przeciwdziałania nadużyciom podatkowym”

pdf logo w

„Szkolenie w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych”

pdf logo w

„Szkolenie dla Rad Nadzorczych w Bankach Spółdzielczych”

pdf logo w

„Pracownik obsługi finansowania hipotecznego w myśl nowej ustawy o kredycie hipotecznym”

pdf logo w

„Analiza finansowa w określaniu zdolności kredytowej oraz ujawnianiu zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka kredytowego w banku” pdf logo w

„Szkolenie dla kandydatów na Głównych Księgowych w Bankach Spółdzielczych”

pdf logo w

„Ochrona danych osobowych i tajemnica bankowa w praktyce bankowej”pdf logo w

„Bezpieczeństwo w Bankowości - jak bezpiecznie korzystać z narzędzi bankowości elektronicznej"

pdf logo w

„Szkolenie w zakresie obsługi klienta i sprzedaży produktów bankowych w Bankach Spółdzielczych”

pdf logo w

„MS EXCEL poziom średniozaawansowany i zaawansowany”

pdf logo w

 

„Praktyczne wdrożenie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Common Reporting Standard / Euro FATCA).’’

"Aktualna pozycja banku spółdzielczego jako wierzyciela – wpływ i konsekwencje zmian
legislacyjnych"

pdf logo w

„Jednolity Plik Kontrolny - najnowsze interpretacje oraz orzeczenia dotyczące rozliczeń podatku VAT”

pdf logo w

 „Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków”

pdf logo w

„Analiza finansowa w określaniu zdolności kredytowej oraz ujawnianiu zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka kredytowego w banku”

pdf logo w

 „Szkolenie dla kandydatów na Głównych Księgowych w Bankach Spółdzielczych”

pdf logo w

„Rola Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym"

pdf logo w

„Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. rachunki uśpione)’’

pdf logo w

„Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków’’

pdf logo w

„Administrator Bezpieczeństwa Informacji” oraz ”Administrator Bezpieczeństwa Informacji - dokumentacja”

pdf logo w

 „Bankowy Plan Kont”

pdf logo w

 „Instrumenty finansowe - Zarządy i Główni Księgowi"

pdf logo w

„Akademia Bancassurance”

pdf logo w

„Rekomendacja U – Warsztat - praktyczne aspekty wdrożenia Rekomendacji w Banku Spółdzielczym. Problemy – rozwiązania.” -

pdf logo w

„Instrumenty finansowe notowane na rynkach finansowych – aspekt finansowy i księgowy dla księgowych w bankach spółdzielczych – 24 h"

pdf logo w

 „Konsekwencje uchylenia bankowego tytułu egzekucyjnego”

pdf logo w

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

Informacja o szkoleniach przeprowadzonych przez ZRBS

 

szkolenia tab1