Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Rada Nadzorcza Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka. Wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest podczas Zebrania Przedstawicieli Banków Spółdzielczych- członków naszego związku. Kadencja Rady trwa 4 lata. Ostatnie Zebranie Przedstawicieli odbyło się 21 listopada 2018 roku, podczas którego dokonano wyboru 9 członków Rady Nadzorczej- po jednym przedstawicielu z każdej delegatury, z wyjątkiem Krakowa i Bydgoszczy skąd wybrano po dwóch przedstawicieli.

Pan  Roman Dawidowski

(Delegatura Bydgoszcz)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mieczysław Grodzki 

(Delegatura Warszawa) 

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Maciej Palej

(Delegatura Kraków)

- Sekretarz Rady Nadzorczej,

Członek Komisji Rewizyjnej

Pan  Wacław Tomecki

(Delegatura Kraków)

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Członek Rady Nadzorczej

Pan Zdzisław Siwek

(Delegatura Lublin) 

- Członek Komisji Rewizyjnej,

Członek Rady Nadzorczej

Pan  Roman Grzech

(Delegatura Wrocław)

Członek Rady Nadzorczej
Pan  Grzegorz Witkowski  

(Delegatura Bydgoszcz)  

- Członek Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Śliz 

(Delegatura Rzeszów) 

- Członek Rady Nadzorczej
Pani Teresa Wodzyńska  

(Delegatura Olsztyn) 

- Członek Rady Nadzorczej