Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Rada Nadzorcza Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka. Wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest podczas Zebrania Przedstawicieli Banków Spółdzielczych- członków naszego związku. Kadencja Rady trwa 4 lata. Ostatnie Zebranie Przedstawicieli odbyło się 26 listopada 2014 roku, podczas którego dokonano wyboru 9 członków Rady Nadzorczej- po jednym przedstawicielu z każdej delegatury, z wyjątkiem Krakowa i Bydgoszczy skąd wybrano po dwóch przedstawicieli.

 

Pan  Roman Dawidowski

(Delegatura Bydgoszcz)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mieczysław Grodzki 

(Delegatura Warszawa) 

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pani  Leokadia Tołwińska

(Delegatura Bydgoszcz)

- Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani  Zenona Zalewska 

(Delegatura Olsztyn)

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pan Zdzisław Siwek

(Delegatura Lublin) 

- Członek Komisji Rewizyjnej

Pan  Wacław Tomecki

(Delegatura Kraków)

Członek Komisji Rewizyjnej

Pan  Maciej Palej  

(Delegatura Kraków)  

- Członek Rady Nadzorczej

Pan  Andrzej Raszka  

(Delegatura Rzeszów) 

- Członek Rady Nadzorczej

Pan  Roman Grzech  

(Delegatura Wrocław) 

- Członek Rady Nadzorczej