PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w ramach statutowej działalności, zwraca uwagę na szerokie zagadnienie jakim jest odpowiedzialność Zarządu Banku za bezpieczeństwo informacji przetwarzanej w Banku. Wraz z ekspertami firmy Servus Comp zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla Banków Spółdzielczych:

PREMIUM BANK – OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA). WARSZTAT DLA IOD-ÓW

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

Celem przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA) jest wypełnienie treścią neutralnego technologicznie RODO, czyli ustalenie technicznych (informatycznych) i organizacyjnych środków, które Banki Spółdzielcze powinny stosować w celu minimalizacji ryzyka. Uczestnicy uzyskają informację o sposobie sporządzania dokumentacji ochrony danych w Banku wg RODO i praktyczną wiedzę z zakresu przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), omówiona zostanie analiza konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych.

Jednodniowy, zaawansowany warsztat praktyczny. Uczestnicy będą samodzielnie przygotowywać dokumentacje, na wzorach przygotowanych przez szkoleniowców oraz analizować i rozwiązywać zadania czekające na nich w codziennej pracy Inspektorów Ochrony Danych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla Inspektorów Ochrony Danych oraz kandydatów na stanowisko IOD-a.

Cele i korzyści szkolenia:

Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu:

  • zasad klasyfikacji zasobów służących do przetwarzania danych osobowych
  • stosowania podejścia opartego na ryzyku w stosunku do czynności przetwarzania danych osobowych
  • które operacje przetwarzania wiążą się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
  • dokumentowania przeprowadzanych czynności (zgodnie z zasadą rozliczalności)
  • szacowania ryzyka i przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych

Program szkolenia:

9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 10.30 Wprowadzenie

  • Powitanie i przedstawienie się
  • Podstawy inwentaryzacji procesów przetwarzania

10.30 - 11.15      Czym jest ocena skutków dla ochrony danych (DPIA), co obejmuje?

11-15-11.30        Przerwa kawowa

11.30 - 12.00      Kiedy należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?

12.00 - 12.30      Konsultacje z UODO, kiedy należy je przeprowadzać?

12.30 - 13.15      Przerwa na lunch

13.15 - 14.15     Rola Inspektora Ochrony Danych i pozostałych komórek organizacyjnych w ocenie skutków dla ochrony danych

14.15 - 14.30     Przerwa kawowa

14.30 - 15.00     Omówienie aktualnych wytycznych dotyczących prowadzenia DPIA

15.00 - 15.50     Przygotowanie oceny skutków dla ochrony danych dla wybranych procesów

15.50 - 16.00     Podsumowanie i zakończenie

Prowadzący szkolenie:

ANNA STRĘK

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty.


WANDA NOWAK, MBA

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów Master of Business Administration Polish Open University i Oxford Brooks University (praca dyplomowa: „Opracowanie koncepcji systemu zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw”). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie praktyki zarządzania, wynikające z długoletniej pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych koncernach, a także w zakresie ochrony danych osobowych, praktykujący Inspektor Ochrony Danych. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Ukończyła kurs Audytora Wiodącego ISO 9001:2008 (IRCA/BSA) oraz studia podyplomowe na kierunku: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [SZBI ] (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), obecnie uczestniczy w półrocznym kursie doskonalącym organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu”.

Specjalizacja: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesowe..

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń przez stronę internetową: https://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/ lub email: glogowska@zrbs.pl

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferta szkoleń | Premium Bank