DELEGATURY ZRBS

DELEGATURY Z.R.B.S:

85-950  Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 26
tel. +48 698 670 251  |  e-mail: bydgoszcz@zrbs.pl

Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 50
85-609 Bydgoszcz
skrytka pocztowa 25

31-153  Kraków, ul. Szlak 65
tel. +48 735-208-282  |  e-mail: krakow@zrbs.pl

20-701  Lublin, ul. Nałęczowska 30/17 
tel. +48 698-635-061 |  e-mail: lublin@zrbs.pl

10-578  Olsztyn, ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32
tel. +48 698 635 064  |  e-mail: olsztyn@zrbs.pl

Adres do korespondencji:
ul. Immanuela Kanta 1/34
10-691 Olsztyn
skrytka pocztowa nr 437

35-025  Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9
tel. +48 698-635-068   |  e-mail: rzeszow@zrbs.pl

00-561  Warszawa, ul. Mokotowska 14
tel. +48 795 595 764  |  e-mail: warszawa@zrbs.pl

53-439  Wrocław, ul. Grabiszyńska 163/307 
tel. +48 698 635 080  |  e-mail: wroclaw@zrbs.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Delegatura w Bydgoszczy:

p.o. Piotr Sumbar

Delegatura w Lublinie:

 p.o. Aneta Baciur

Delegatura w Olsztynie:

p.o. Bogdan Kołota

Delegatura w Krakowie:

Ewelina Dudkiewicz

Delegatura we Wrocławiu:

p.o. Małgorzata Jachym

Delegatura w Warszawie:

Dorota Sowińska-Kobelak

Delegatura w Rzeszowie:

p.o. Andrzej Turko