Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Rada Nadzorcza Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka. Wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest podczas Zebrania Przedstawicieli Banków Spółdzielczych- członków naszego związku. Kadencja Rady trwa 4 lata. Ostatnie Zebranie Przedstawicieli odbyło się 30 listopada 2022 roku, podczas którego dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej w składzie:

Pan Roman Dawidowski

(Delegatura Bydgoszcz)

- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Maciej Palej

(Delegatura Kraków)

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Hubert Bator

(Delegatura Warszawa)

- Sekretarz Rady Nadzorczej
Pani Anna Kozłowska

(Delegatura Bydgoszcz)

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członek Rady Nadzorczej

Pan Roman Grzech

(Delegatura Wrocław)

- Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Rady Nadzorczej

Pan Kazimierz Skajster

(Delegatura Olsztyn )

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Rady Nadzorczej

Pan Romuald Piotruk

(Delegatura Lublin)

- Członek Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Śliz

(Delegatura Rzeszów)

- Członek Rady Nadzorczej