Ocena zewnętrzna komórki audytu wewnętrznego w banku spółdzielczym

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z ofertą przeprowadzenia w Państwa Banku oceny zewnętrznej działania komórki audytu wewnętrznego. Wejście w życie w lutym 2011 roku Rekomendacji „H” Komisji Nadzoru Finansowego, spowodowało konieczność wprowadzenia szeregu zmian w regulacjach dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Bankach. Jedna z licznych zmian dotyczy konieczności poddawania ocenie zewnętrznej działania komórki audytu wewnętrznego w każdym Banku. Ocena powinna się odbywać co najmniej raz na pięć lat, przy czym KNF oczekuje, że pierwszą ocenę Banki przeprowadzą najpóźniej do końca 2013r. (Rekomendacja 16 Rekomendacji „H”).

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Stefczyka w Warszawie, skupiający w swoich szeregach Audytorów, zachęca  do skorzystania z naszych usług.

Ceny za audyt kształtują się następująco:

- Dla Banków, które są członkami Związku, przeprowadzają w Związku lustracje oraz badania sprawozdań finansowych  –  4.000,00 zł + VAT,

- Dla Banków, które są członkami Związku i przeprowadzają w Związku lustracje – 6.000,00 zł,

- Dla Banków, współpracujących ze Związkiem (przeprowadzają w Związku lustracje i badanie sprawozdań  finansowych) –  6.000,00 zł + VAT,

- Dla Banków, które nie są członkami  Związku i nie przeprowadzają w Związku lustracji i badań sprawozdań  finansowych – 8.000,00 zł + VAT.

Zapraszamy również do skorzystania z audytu polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku. Potrzeba przeprowadzenia w/w audytu wynika z Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia  4 października 2011 r.

Opłata za audyt wynosi  1000,00 zł + VAT.

Powyższe ceny są cenami obejmującymi koszty dojazdów, noclegów i innych kosztów ponoszonych przez naszych Audytorów. Skorzystanie z obydwu usług audytu stwarza możliwość do negocjacji ceny.

Nasz Związek jest jedną z największych organizacji zrzeszających banki spółdzielcze – zrzeszamy obecnie 343.  Jest to 70% wszystkich banków spółdzielczych w Polsce.

Nasz Związek posiada 100% kapitału/funduszy polskich, który jest własnością banków spółdzielczych.   

Nasi lustratorzy oraz biegli rewidenci posiadają uprawnienia audytorów wewnętrznych oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, będące gwarantem rzetelności wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy największą polską firmą audytorską, która przeprowadza średnio 350 badań sprawozdań finansowych rocznie. Działamy poprzez 7 delegatur w całym kraju.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

/-/ Piotr Huzior

Pismo ZRBS - Pytanie Zarządu Związku do Ministerstwa Finansów

Schowek011

Schowek022

Pismo MF - Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Schowek05