Badanie sprawozdań finansowych

 

Szanowni Państwo,

           Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie działa na podstawie:

  • Ustawy Prawo spółdzielcze,
  • Ustawy z dnia 11 maja 2017 r.o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • krajowych standardów rewizji finansowej uchwalonych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów oraz innych przepisów.

          Jest uprawniony do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych.

Na liście podmiotów, prowadzonej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie, znajduje się pod numerem 1459.

          

           Związek jest największą organizacją zrzeszającą banki spółdzielcze – zrzesza 70% banków spółdzielczych. W celu zapewnienia wysokich standardów świadczonych usług, Związek wykonuje je poprzez doświadczonych pracowników lustratorów oraz biegłych rewidentów, posiadających uprawnienia nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Rozwiązanie to jest cenione przez obsługiwane przez nas Banki  z uwagi na kompleksową weryfikację stosowanych rozwiązań (zarówno prawnych, rachunkowych, jak i podatkowych), co  pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia wszelkich nieprawidłowości. Lustratorzy oraz biegli rewidenci ZRBS posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe, będące gwarantem rzetelności. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  jest także największą polską firmą audytorską, co ukoronowane jest przez wykonywanie średnio 320 badań sprawozdań finansowych rocznie.  

          Zgodnie z przyjętym zwyczajem Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoje statutową działalność zaprasza do skorzystania ze swoich usług w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Termin i warunki badania będą uzgadniane po przyjęciu naszej oferty bezpośrednio z dyrektorami poszczególnych delegatur. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres sekretariat@zrbs.pl

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!