Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka składa się z trzech Członków:          Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.  Zarząd kieruje działalnością Związku, jak również pełni bardzo istotna funkcję, jaką jest reprezentacja Związku oraz środowiska bankowości spółdzielczej m. in. na: - uroczystych jubileuszach banków spółdzielczych; - w posiedzeniach pokontrolnych UKNF; - w spotkaniach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą; - w Ministerstwie Finansów.

 

Prezes Zarządu Piotr Huzior

 

Wiceprezes Zarządu

Dorota Sowińska-Kobelak

Członek Zarządu

Ewelina Dudkiewicz