W tym zakresie Zarząd Związku zakłada zabezpieczenie wykonania lustracji zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze  -  w każdym banku spółdzielczym jeden raz w ciągu trzech lat.
Natomiast lustracje problemowe są przeprowadzane na wnioski organów samorządowych banków spółdzielczych.

 

W 2014 roku Związek Rewizyjny im. F. Stefczyka w Warszawie zrzeszając 338 członków przeprowadził łącznie 137 lustracji, w tym:

- w Spółdzielniach zrzeszonych w związku ogółem 132 (131 lustracji pełnych oraz 1 lustracja problemowa);

- w Spółdzielniach niezrzeszonych w Związku ogółem 5.