10-tego kwietnia 2015r. Bank Spółdzielczy w Niemcach obchodził swoje 90-lecie.

 

            W uroczystych obchodach jubileuszu wzięli udział między innymi: Zdzisław Kupczyk - Prezes Zarządu Banku BPS S.A. w Warszawie, Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Piotr Huzior - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka, Tadeusz Walasek - Dyrektor Oddziału Regionalnego w Lublinie Banku BPS S.A., Sylwester Federkiewicz - Kierownik Zespołu Oddziału Regionalnego w Lublinie Banku BPS S.A., Roman Hrynkiewicz - Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Władysław Mikucewicz - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie i Sekretarz Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie, Irena Batorska - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Frampolu oraz samorządowcy, przedstawiciele i wójtowie gmin, a także wieloletni, emerytowani pracownicy Banku, Członkowie Rady Nadzorczej i obecni pracownicy.

            Jubileusz Banku był doskonałą okazją do wyróżnienia pracowników i działaczy samorządowych za szczególny wkład w pracę Banku. Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński wspólnie z Prezesem Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka Panem Piotrem Huziorem skierowali podziękowania z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

bsn1bsn2bsn4bsn5

140-lecie BS w Piotrkowie Kujawskim

W dniu 18 listopada 2014 roku odbyło się 140-lecie Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim, w którym uczestniczył Prezes Zarządu ZRBS Pan Piotr Huzior.

Uroczystą galę uświetnili swoją obecnością między innymi: pani Danuta Świerżewska dyrektor Działu Lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej, pani Krystyna Majerczyk Żabówka prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, pan Ryszard Lorek prezes Zarządu SGB Banku S.A. Poznań, pan Sławomir Bogucki przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, pan Zygmunt Sosnowski wójt Gminy Bytoń, pan Andrzej Chmielecki dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Bydgoszczy, pan Piotr Huzior prezes Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F Stefczyka w Warszawie, ksiądz prałat dr. Zbigniew Cabański proboszcz parafii Piotrków Kujawski, ksiądz Grzegorz Czaja kapelan SGB, oraz wielu innych samorządowców, przedstawicieli banków oraz instytucji finansowych, organizacji współpracujących, a także klientów.

 

Schowek01140a