Praca dla Biegłego Rewidenta

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie pilnie zatrudni

BIEGŁEGO REWIDENTA

na terenie: Bydgoszczy, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia

Zakres obowiązków:

 • ­Przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych;
 • Przeprowadzanie lustracji ustawowych oraz innych usług świadczonych na rzecz banków;
 • Odpowiedzialność za terminowość i jakość realizowanych projektów audytorskich.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Uprawnienia biegłego rewidenta;
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office (Excel, Word);
 • Zaangażowanie, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu; 
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności sprzedażowe, umiejętności w obszarze zarządzania;
 • Znajomość specyfiki bankowości będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz elastyczne godziny pracy;
 • Podnoszenie kompetencji poprzez udział w licznych szkoleniach m.in.: zawodowych oraz  umiejętności „miękkich”.

Dołącz do nas:

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres sekretariat@zrbs.pl z dopiskiem „Biegły Rewident”.

Administratorem Danych Osobowych jest Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 14.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych iod@zrbs.pl
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane aż do zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 14 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu niniejszego procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji (w okresie 1 roku od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego), również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 14 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.