Dofinansowanie szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych

 

Szanowni Państwo,

Dynamika rozwoju produktów bankowych i oczekiwań klientów powoduje konieczność ciągłego doskonalenia, obserwacji rynku i otwarcia się na zmiany. Specjaliści w dziedzinie bankowości dążą do podniesienia efektywności i wydajności pracy, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i usprawnienie obsługi klienta. Wpływają one na zwiększenie jakości świadczonych usług, zmniejszają czas wykonania obowiązków, powodując jednocześnie wzrost zadowolenia klientów i ich zaufania do instytucji bankowej.

Szkolenia, które Państwu proponujemy, skierowane są do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Koszty szkolenia w 80% zostaną pokryte z środków publicznych. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie współpracuje przy organizacji szkoleń dla Banków Spółdzielczych z firmą Humaneo z Nowego Sącza.

sasa2Humaneo gwarantuje rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dopełnienie wszelkich formalności. Proces otrzymania dofinansowania i realizacji szkolenia nie jest skomplikowany. Wystarczy określić potrzeby edukacyjne, podać naszym doradcom informacje niezbędne do wypełnienia dokumentacji oraz czekać (do 30 dni) na pozytywną decyzję
powiatowego urzędu pracy.

Nadzór nad projektem pozyskiwania dofinansowania na szkolenia dla Banków Spółdzielczych prowadzą pracownicy Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka w Warszawie:

- Ewa Niesiołowska – Audytor Wiodący – tel: 531 364 287 mail: ewa@ekrakow.net
- Andrzej Popiołek – Audytor Wiodący – tel: 602 220 749 mail: andrzejp@kr.onet.pl

aawa

off2

Pobierz ofertę w PDF : ikona_pdf