PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo, 

Związek   Rewizyjny   Banków   Spółdzielczych   im.  F.  Stefczyka   w ramach statutowej działalności wskazuje na konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników Banku. Wraz z ekspertami Servus Comp zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla banków spółdzielczych:

PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

Sposób potraktowania trudnego Klienta ma ogromne znaczenie dla jego dalszych decyzji i pozytywnego wizerunku Banku. Z badań wynika, że 65-90% klientów unika miejsc, gdzie doszło do nieprzyjemnej dla nich transakcji handlowej. Źle potraktowany i zawiedziony Klient odejdzie i prawdopodobnie podzieli się swoją negatywną opinią z innymi klientami. Zamiast ryzykować utratę wiarygodnego wizerunku Banku, lepiej pozytywnie zaskoczyć trudnego Klienta, dzięki czemu nie tylko stanie się lojalny, ale również będzie źródłem promocji banku dla kolejnych klientów.

Szkolenie służy poznaniu i doskonaleniu zasad oraz umiejętności profesjonalnej obsługi klientów w oddziale Banku minimalizującej występowanie trudnych sytuacji. Uczestnicy przećwiczą techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach, z różnymi stylami komunikowania się podczas obsługi.  Wypracują skuteczne i wartościowe metody na zwiększenie jakości obsługi oraz poprawę funkcjonowania długotrwałych relacji z klientami Banku.

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, z uwzględnieniem zasad andragogiki. W ten sposób zapewniamy najwyższą skuteczność nauki ludziom dorosłym. Wykorzystujemy rozmaite techniki aktywizujące, jak gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki coachingowe, burze mózgu, praca w małych grupach.

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, z uwzględnieniem zasad andragogiki. W ten sposób zapewniamy najwyższą skuteczność nauki ludziom dorosłym. Wykorzystujemy rozmaite techniki aktywizujące, jak gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki coachingowe, burze mózgu, praca w małych grupach.

Adresaci szkolenia:

 • Kasjerzy, konsultanci, pracownicy działu obsługi klienta, kasjerzy, konsultanci.
 • Kierownicy działu obsługi klienta

Cele i korzyści szkolenia:

 • Wyposażenie Uczestników szkolenia w kompetencje niezbędne do efektywnego radzenia sobie z w trudnym sytuacjach podczas obsługi klienta.
 • Większa efektywność pracy i poprawa pozytywnego Banku w oczach klienta
 • Nabycie umiejętności budowania relacji z klientami oraz asertywnego wyrażania się w sytuacjach nacisku i stresu w sytuacjach zawodowych.
 • Niwelowanie najczęstszych błędów podczas obsługi
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu standardów obsługi klienta banku pozwalające na zwiększenie komfortu pracy
 • Doskonalenie postawy asertywnej w kontakcie z tak zwanym trudnym klientem.

Program szkolenia:

9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 11.00 Podstawowe standardy obsługi klienta banku minimalizujące występowanie trudnych sytuacji:

 • Powitanie klienta w placówce
 • Zarządzanie kolejką
 • Model przyjmowania dyspozycji klienta

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.15 Podstawowe standardy obsługi klienta banku minimalizujące występowanie trudnych sytuacji (cd):

 • Działania pro-sprzedażowe
 • Pożegnanie klienta
 • Model przyjmowania reklamacji

12:15 - 13:15    Przerwa na lunch

13.15 - 14.15   Skuteczna komunikacja jako podstawa zadowolenia klienta Banku:

 1. Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej w oddziale Banku
 2. Bariery komunikacyjne, czyli czego należy unikać w kontakcie z klientem

14:15 - 14:30   Zwroty pożądane i niepożądane w procesie obsługi klientów Oddziału Banku

14:30 - 14:45   Przerwa kawowa

14:45 -15.50    Sposoby radzenia sobie z tak zwanym trudnym klientem:

 • Trudny klient czy trudna sytuacja?
 • Typy klientów i sposoby skutecznej komunikacji w zależności od zdiagnozowanego typu (klient niezdecydowany, obojętny, roszczeniowy, manipulacyjny, niekulturalny, agresywny)
 • Postawa asertywna w komunikacji z klientem.

15.50 - 16.00   Podsumowanie i zakończenie

Szkolenie prowadzi:

ANNA SZCZEPANEK 

Certyfikowany trener biznesu i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Na zawodowym koncie ponad 5000 godzin spędzonych na pracy szkoleniowej i superwizyjnej oraz ponad 3000 godzin pracy w charakterze coach-a. Zawodowe życie związane było z pracą dla międzynarodowych instytucji finansowych w charakterze trenera coach-a kierownika wsparcia sprzedaży. Równolegle od lat wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw prowadząc konsultacje i szkolenia z zakresu zarządzania zespołem i sprzedaży. 

Autorka wielu kompleksowych projektów rozwojowych z powodzeniem wdrożonych w organizacjach  przynoszących wymierne  oraz trwałe rezultaty. Skutecznie prowokuje do rezygnacji z utartych schematów myślenia hamujących rozwój i zastąpienia ich twórczym podejściem. Doskonale panuje nad procesami zachodzącymi na sali szkoleniowej ułatwiając uczestnikom sprawne przechodzenie na kolejne poziomy w drodze ku pożądanej zmianie. 

Specjalizacje: sprzedaż, zarządzanie zespołem sprzedażowym, coaching menedżerski, komunikacja i współpraca.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT. 

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa:  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń korzystając z poniższego formularza lub poprzez email: glogowska@zrbs.pl

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferta szkoleń | Premium Bank