PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo, 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w ramach statutowej działalności wskazuje na konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników Banku. Wraz z ekspertami Servus Comp zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla banków spółdzielczych:

PREMIUM BANK - REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych w Bankach Spółdzielczych

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

Jednodniowy, zaawansowany warsztat praktyczny z zakresu przygotowania rejestru czynności przetwarzania, wzorcowej polityki ochrony danych, wzorcowych zapisów do umowy powierzenia, przetwarzania oraz klauzul informacyjnych. Uczestnicy będą samodzielnie przygotowywać dokumentacje, na wzorach przygotowanych przez szkoleniowców oraz analizować i rozwiązywać zadania czekające na nich w codziennej pracy Inspektorów Ochrony Danych.

 

Adresaci szkolenia:

Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a.

 

Cele i korzyści szkolenia:

 • Samodzielne opracowanie rejestru czynności przetwarzania w Banku
 • Weryfikacja konieczności prowadzenia rejestru kategorii przetwarzań
 • Poznanie zalet prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
 • Zwiększenie świadomości w zakresie procesowego podejścia do przetwarzania danych osobowych
 • Zachowanie przez Bank zgodności z RODO – możliwość stałej weryfikacji swojej działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz poddawania ocenie każdego nowo wprowadzanego lub modyfikowanego procesu już na jego najwcześniejszym etapie
 • Zasada ograniczonego czasu przechowywania danych osobowych w praktyce.

Program szkolenia:

9.30 - 10.00        Rejestracja Uczestników

10.00 - 10.30     Wprowadzenie

 • Powitanie i przedstawienie się
 • Podstawy inwentaryzacji procesów przetwarzania

10.30 - 11.00      Wymagania RODO

11.00 - 11.15        Przerwa kawowa

11.15 - 12.15       

 • Procesy związane z funkcjonowaniem organizacyjnym banku
 • Procesy bankowe związane z obsługa klienta

10.30 -11.00       

 • Marketing relacyjny

Jeden z ważniejszych elementów marketingu, o którym szczególnie w Bankach Spółdzielczych zapominamy. Marketing relacyjny to dobry sposób na wypracowanie wizerunku firmy. Odpowiednie działania mogą nie tylko pozwolić na utrzymanie stałych klientów, ale także zachęcić nowych do skorzystania z usług naszego banku.

 • Segmentacja klientów

Segmentacja umożliwia pogląd na grupy klientów. Podział klientów Banku na grupy daje nam wiele możliwości. Możemy np. bardzo celnie kierować do grup propozycje naszych produktów dostosowanych do ich wymagań.

 • Cross selling i up selling
 • Zasady sprzedaży dodatkowej, uzupełniającej

12.30 - 13.15 Przerwa na lunch

13.15-14-15

 • Określenie jednostek organizacyjnych biorących udział w poszczególnych procesach
 • Określenie zakresu i kategorii przetwarzanych danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania danych, odbiorców danych

14.15 - 14.30      Przerwa kawowa

14.30 – 15.50

 • Retencja danych – ograniczony czas przetwarzania
 • Przygotowanie kompletnego Rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania w Banku

15.50 - 16.00      Podsumowanie i zakończenie

Szkolenie prowadzi:

ANNA STRĘK

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty.

 

WANDA NOWAK, MBA

Absolwentka Wydziału Zarządzania i  Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  podyplomowych studiów Master of Business Administration Polish Open University i Oxford Brooks University (praca dyplomowa: „Opracowanie koncepcji systemu zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw”). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie praktyki zarządzania, wynikające z długoletniej pracy na stanowiskach kierowniczych
w międzynarodowych koncernach, a także w zakresie ochrony danych osobowych, praktykujący Inspektor Ochrony Danych.  Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Ukończyła kurs Audytora Wiodącego ISO 9001:2008 (IRCA/BSA) oraz studia podyplomowe na kierunku: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [SZBI ] (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), obecnie uczestniczy w półrocznym kursie doskonalącym  organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu  Jagiellońskiego  -  „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu”.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń korzystając z poniższego formularza lub poprzez email: glogowska@zrbs.pl

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferta szkoleń | Premium Bank