PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo, 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność  oraz eksperci Servus Comp Premium Bank zapraszają na specjalistyczne szkolenie dla banków spółdzielczych:

PREMIUM BANK - REKOMENDACJA D - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŚRODOWISKA TELEINFORMATYCZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

Ważnym źródłem standardów zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w instytucji finansowej jest Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez Banki Spółdzielcze. Konieczność dokonywania aktualizacji wynika ze znacznego rozwoju technologicznego oraz systematycznego wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności Banków Spółdzielczych, jak również z pojawienia się nowych zagrożeń w tym zakresie. Rekomendacja D ma na celu wskazanie Bankom oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego oraz stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w szczególności ryzykiem związanym z tymi obszarami. Ryzyko to można określić jako niepewność związaną z prawidłowym, efektywnym i bezpiecznym wspieraniem działalności Banku przez jego środowisko teleinformatyczne.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z omówieniem i analizą konkretnych przypadków, tzw. case study.

Adresaci szkolenia:

 • Członkowie Zarządu nadzorujący obszar IT w Banku
 • Administratorzy Systemów Informatycznych (ASI)
 • Kadra managerska odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
 • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)

 

Cele i korzyści szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem, w tym audytowaniem, bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego oraz dobrych praktyk wynikających z ISO 27001.
 • Uzyskanie wiedzy dotyczącej Rekomendacji D i praktycznych aspektów jej wykorzystania
 • Umiejętność oceny kluczowych zagadnień i obszarów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa środowiska informatycznego Banku Spółdzielczego
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i wskazówek z zakresu zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi standardami

Program szkolenia:

9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 11.15

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Podział zadań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego
 3. Rozwój środowiska teleinformatycznego.
 • Projekty w zakresie środowiska teleinformatycznego
 • Rozwój systemów informatycznych

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.30

 1. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego.
 • Zarządzanie danymi
 • Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług 
 • Kontrola dostępu
 • Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem 

12.30 – 13.15 Przerwa na lunch

13.15 – 14.15

 1. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego (cd)
 • Wsparcie dla użytkowników
 • Edukacja pracowników
 • Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego 
 • Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu 
 • Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego

14.15 - 14.30 Przerwa kawowa

14.30 - 15.50   

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.
 • System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
 • Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego 
 • Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego

15.50 - 16.00 Podsumowanie i zakończenie

Prowadzący szkolenie:

 

MACIEJ GROMEK

Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym.

Specjalizuje się w audytach technologii funkcjonujących w Bankach Spółdzielczych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT. 

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (e-mail-em lub przez stronę internetową: https://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/) lub email: glogowska@zrbs.pl

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferta szkoleń | Premium Bank