PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo, 

Związek   Rewizyjny   Banków   Spółdzielczych   im.  F.  Stefczyka   w ramach statutowej działalności wskazuje na konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników Banku. Wraz z ekspertami Servus Comp zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla banków spółdzielczych:

PREMIUM BANK – SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

Szkolenie służy zapoznaniu uczestników z modelami i trendami sprzedażowymi obowiązującymi w bankowości. Podczas szkolenia zostaną omówione metody skutecznego nawiązywania kontaktu z nowym klientem oraz efektywnego utrzymania relacji ze stałymi klientami, przećwiczone zasady kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika banku. Będziemy sięgać w głąb siebie i identyfikować budujące oraz ograniczające  przekonania, które rzutują  na podejście do tematu aktywnej sprzedaży produktów bankowych. 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z omówieniem i analizą przypadków, tzw. case study. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działu obsługi klienta, kasjerzy, doradcy klienta.
 • Kierownicy działu obsługi klienta

Cele i korzyści szkolenia:

 • Nabycie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na każdym z etapów procesu sprzedażowego;
 • Poznanie i doskonalenie zasad oraz umiejętności profesjonalnej obsługi klientów w oddziale Banku
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu standardów obsługi klienta banku
 • Podniesienie efektywności sprzedaży produktów bankowych
 • Poprawna identyfikacja potrzeb klienta
 • Pozytywny wpływ na poziom satysfakcji klienta oraz budowanie jego lojalności w stosunku do banku.

Program szkolenia:

  9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 11.00 Wprowadzenie – Czym tak naprawdę jest sprzedaż?

 • Powitanie i przedstawienie się
 • Sprzedaż wczoraj i dziś- modele i trendy sprzedażowe
 • Schematy myślenia o sprzedaży i ich eliminowanie
 • Dlaczego jestem sprzedawcą? Czyli o motywacji wewnętrznej
 • Budująca i ograniczająca moc przekonań związanych ze sprzedażą

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

11.15 - 12.15 Struktura procesu sprzedaży produktów bankowych

 • Otwarcie i budowanie relacji w sprzedaży produktów bankowych
 • Komunikacja z klientem
 • Aktywne słuchanie i badanie potrzeb klienta
 • Język korzyści w sprzedaży produktów bankowych
 • Zamknięcie sprzedaży 

12.15-13.15 Przerwa na lunch

13.15-13.40 Radzenie sobie z oporem i zastrzeżeniami w sprzedaży produktów bankowych:

 • Powody oporu i zastrzeżeń klienta, m.in. stereotypy, brak relacji, niedostosowanie przebiegu rozmowy do potrzeb klienta, brak umiejętnego uświadomienia korzyści

13.40-14.15 Psychologia zachowań klienta

 • Rodzaje osobowości klientów banku- typologia klienta
 • Psychologiczne uwarunkowania zachowań klientów banku

14.15-14.30 Przerwa kawowa

14.30-15.00 Telemarketing - czyli promocja, sprzedaż i obsługa klienta banku przez telefon

 • Jak efektywnie wykorzystywać telefon w procesie profesjonalnej obsługi klienta
 • Aktywność pro-sprzedażowa w kontakcie telefonicznym

15.00-16.00 Analiza klientów i ich potencjału rozwoju dla banku

 • Klient Banku i jego znaczenie w osiąganiu pozycji banku na rynku
 • Segmentacja klientów: dochodowy, niedochodowy, rozwojowy, nierozwojowy
 • Marketingowe techniki obsługi klientów bankowych
 • Źródła informacji o kliencie
 • Badanie postaw i opinii klientów - rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb
 • Klienci Banku: segment prestiżowy i „VIP” – jak efektywnie prowadzić z nimi sprzedaż oraz budować relacje?
 • Klienci Banku: segment Premium i PRIVATE BANKING
 • Jak obsługiwać i budować z nimi relacje oparte na zaufaniu oraz najwyższym poziomie profesjonalizmu świadczonych usług?
 • Mierniki jakości obsługi klientów i ich lojalności z pkt. widzenia rozwoju i budowania pozycji Oddziału Banku

16.00 - 16.10 Podsumowanie i zakończenie

Szkolenie prowadzi:

ANNA SZCZEPANEK 

Certyfikowany trener biznesu i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Na zawodowym koncie ponad 5000 godzin spędzonych na pracy szkoleniowej i superwizyjnej oraz ponad 3000 godzin pracy w charakterze coach-a. Zawodowe życie związane było z pracą dla międzynarodowych instytucji finansowych w charakterze trenera coach-a kierownika wsparcia sprzedaży. Równolegle od lat wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw prowadząc konsultacje i szkolenia z zakresu zarządzania zespołem i sprzedaży. 

Autorka wielu kompleksowych projektów rozwojowych z powodzeniem wdrożonych w organizacjach  przynoszących wymierne  oraz trwałe rezultaty. Skutecznie prowokuje do rezygnacji z utartych schematów myślenia hamujących rozwój i zastąpienia ich twórczym podejściem. Doskonale panuje nad procesami zachodzącymi na sali szkoleniowej ułatwiając uczestnikom sprawne przechodzenie na kolejne poziomy w drodze ku pożądanej zmianie. 

Specjalizacje: sprzedaż, zarządzanie zespołem sprzedażowym, coaching menedżerski, komunikacja i współpraca.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT. 

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa:  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (e-mail-em lub przez stronę internetową: https://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/) lub email: glogowska@zrbs.pl 

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferta szkoleń | Premium Bank