Szkolenia podatek CIT i PIT dla Banków Spółdzielczych

 

 

Prezesi Banków Spółdzielczych

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku bankowego oraz w trosce o stały rozwój zawodowy pracowników, będzie organizatorem szkoleń na temat:

1. „Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w działalności banków spółdzielczych”

oraz

2. „Bank  spółdzielczy jako Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT w praktyce Banku”.

 

Szkolenie Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w działalności banków spółdzielczych odbędzie się w następujących Delegaturach, terminie i miejscu, prowadzone przez Trenera:

Warszawa – 8.09.2014 r. – Budynek Millenium Plaza, Goldenfloor, sala i piętro ustalane indywidualnie – informacja w dniu szkolenia na miejscu, trener Pani Agnieszka Sadowska;

Bydgoszcz – 10.09.2014 r. Hotel Brda, ul. Dworcowa 94, trener Pani Agnieszka Sadowska;

Lublin – 15.09.2014 r., Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, trener Pani Agnieszka Sadowska;

Olsztyn – 17.09.2014 r., Bank BPS SA, Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 32, sala konferencyjna 101, I piętro, trener Pani Agnieszka Sadowska;

Wrocław – 19.09.2014 r., Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, trener Pan Andrzej Garbula;

Rzeszów – 25.09.2014 r., Bank Spółdzielczy, ul. Płk. Lisa Kuli, trener Pan Andrzej Garbula;

Kraków – 14.10.2014 r., siedziba Delegatury w Krakowie, ul. Szlak 65, sala konferencyjna na parterze, trener Pan Waldemar Knap.

Drugie szkolenie Bank  spółdzielczy jako Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT w praktyce Banku, odbędzie się w następujących Delegaturach, terminie i miejscu, prowadzone przez Trenera:

Wrocław - 10.10.2014 r., Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, trener:  Pan Andrzej Garbula;
Rzeszów - 17.10.2014 r., Bank Spółdzielczy, ul. Płk. Lisa Kuli; trener: Pan Andrzej Garbula,
Warszawa -  21.10.2014 r., Budynek Millenium Plaza, Goldenfloor, sala i piętro ustalane indywidualnie – informacja w dniu szkolenia na miejscu, Trener: Pani Agnieszka Sadowska;
Kraków- 22.10.2014 r., siedziba Delegatury w Krakowie, ul. Szlak 65, sala konferencyjna na parterze, trener: Pan Waldemar Knap;
Olsztyn - 23.10.2014 r., Bank BPS SA, Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 32, sala konferencyjna 101, I piętro, trener: Pani Agnieszka  Sadowska;
Lublin - 28.10.2014 r.; Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9; trener: Pani Agnieszka  Sadowska;
Bydgoszcz - 30.10.2014 r., Hotel Brda, ul. Dworcowa 94, trener: Pani Agnieszka Sadowska.

Informacje o Trenerach:
Agnieszka Sadowska

Kierownik Zespołu ds. Podatków Bezpośrednich
Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w obszarze podatków bezpośrednich, a doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując przez prawie 7 lat w organach administracji skarbowej. Dodatkowo zajmuje się problematyką prawa celnego i jako wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/o w Toruniu prowadzi wykłady w tym temacie. Autorka publikacji m.in. z zakresu problematyki opodatkowania świadczeń pracowniczych.

 

Waldemar Knap

Kierownik Zespołu Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Doradca podatkowy; prawnik, specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca problematyki podatku dochodowego, obowiązków płatników podatków dochodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek u źródła. Wiedzę praktyczną wykorzystywał m.in. doradzając przy konstruowaniu transakcji transgranicznych, w szczególności pomiędzy firmami prowadzącymi szeroko zakrojoną działalność międzynarodową, uczestniczył w licznych audytach podatkowych badają prawidłowość rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych, odpowiedzialny za realizację projektów transgranicznych polskich i zagranicznych podatników, doradzał w trakcie procedur przekształcania wiodących polskich spółek akcyjnych. Jest uznawanym i cenionym dydaktykiem mającym doskonały kontakt z audytorium.

Andrzej Garbula

Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich

Doradca podatkowy, wpis nr 10593; przez szereg lat odpowiedzialny był za sprawy podatkowe spółek funkcjonujących w holdingowej strukturze zagranicznej grupy kapitałowej, odpowiadał za nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, kontrolę umów, dokumentów finansowo-księgowych, bieżącą analizę i wprowadzanie w grupie nowych przepisów w zakresie podatków i rachunkowości oraz ich właściwe zastosowanie; posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problematyki podatkowej występującej w dużych i średnich podmiotach gospodarczych (spółki akcyjne, spółki z o.o.); odpowiada za kontakty podatników z organami podatkowymi i skarbowymi; reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkami dochodowymi, prowadzi szkolenia w tym zakresie; jest autorem i współautorem książek o tematyce podatkowej oraz publikacji w Rzeczypospolitej Dobra Firma.

Adresaci szkolenia:  Główni Księgowi Banków Spółdzielczych oraz pracownicy zajmujący się problematyką podatkową.

 

Czas trwania szkolenia:   Szkolenie jednodniowe, 6 h.

 

Program szkolenia:

„Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w działalności banków spółdzielczych”

 

1)Przychody w działalności bankowej:

a) moment powstania przychodu (np. usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych, refakturowanie kosztów mediów, odsetki zapłacone a należne)

b) świadczenia nieodpłatne

c) przysporzenia wyłączone z przychodów podatkowych

d) sprzedaż wierzytelności

e) przejęcie nieruchomości, rzeczy ruchomych za kredyty bankowe

2)Koszty uzyskania przychodu

a) omówienie zasad ogólnych kosztów uzyskania przychodu

b) moment potrącenia kosztów podatkowych

3)Reprezentacja i inne świadczenia o charakterze promocyjnym

a) zebrania, narady ZP – koszty poczęstunku

b) upominki, gadżety reklamowe etc.

b) konkursy, promocje etc.

4)Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodu

5)Nieściągalne wierzytelności

a) uprawdopodobnienie rezerwy na kredyty

b) dokumenty pozwalające na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu

6) Pozostałe zagadnienia z działalności bankowej na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.


Program szkolenia:

„Bank  spółdzielczy jako Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT w praktyce Banku”

1.Bank spółdzielczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:

a) pojęcie płatnika w świetle ustawy Ordynacja podatkowa oraz zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o PDOF

b) obowiązki płatnika

c) odpowiedzialność płatnika

2.Bank spółdzielczy płatnikiem z tytułu przychodów ze stosunku pracy:

a) pojęcie świadczeń nieodpłatnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych

b) ustalenie wartości nieodpłatnych świadczeń

c) podróż służbowa pracowników – czy cała wartość świadczeń jest zwolniona od podatku

d) omówienie wybranych przypadków - imprezy integracyjne, wigilia dla pracowników, wczasy pod gruszą

3.Bank spółdzielczy jako płatnik z tytułu działalności wykonywanej osobiście:

a) przychód po stronie członków zarządu i rad nadzorczych – ubezpieczenie członków zarządów od odpowiedzialności cywilnej

b) zwrot kosztów podróży delegatów na Zgromadzenie Przedstawicieli

c) wynagrodzenie za udział w Zgromadzeniu Przedstawicieli – ustalenie źródła przychodu, wysokości kosztów uzyskania przychodu

d) przychody z umów zlecenie – wysokość kosztów uzyskania przychodu

e) umowy zlecenie do 200 złotych

4.Obowiązki banków w przypadku przychodów z innych źródeł:

a) umorzenie odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu

b) przychody z tytułu promocji lub reklamy

c) konkursy, sprzedaż premiowa – wyjaśnienie pojęć

5.Pozostałe zagadnienia – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 350,00 zł + VAT.

 

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatne do miejsca szkolenia:

Bydgoszcz: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 89/91; tel/fax.: (52) 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl

 

Kraków: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Krakowie, 31-153 Kraków, ul. Szlak 65; tel/fax: (12) 633 27 04,

 email: kusmierz@zrbs.pl

 

Lublin: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Lublinie, 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35; tel/fax: (81) 444 67 28,

email: a_korzeniowski@wp.pl (Dyrektor Antoni Korzeniowski tel. 698 635 087)

 

Olsztyn: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Olsztynie, 10-570 Olsztyn, al. Józefa Piłsudskiego 32; tel/fax: (89) 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

 

Rzeszów: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9; tel/fax: (17) 862 61 12,

email: stefanchudy@onet.eu (Dyrektor Stefan Chudy tel. 698 635 083)

 

Warszawa: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Warszawie, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14; tel: (22) 629 52 65, 0-698 635 075, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

 

Wrocław: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura we Wrocławiu, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 28; tel/fax: (71) 344 32 56,

email: zrbswroclaw@op.pl

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

 

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

/-/ Piotr Huzior