PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo, 

Związek   Rewizyjny   Banków   Spółdzielczych   im.  F.  Stefczyka   w ramach statutowej działalności wskazuje na konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników Banku. Wraz z ekspertami Servus Comp zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla banków spółdzielczych:

ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE KOMUNIKACJĄ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających i kierujących zespołami. Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami międzypokoleniowym, poznają sytuacje problematyczne w Banku Spółdzielczym, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wypracowane operacyjne rozwiązania, wiedza oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału pracowników reprezentujących różne grupy wiekowe.

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, z uwzględnieniem zasad andragogiki. W ten sposób zapewniamy najwyższą skuteczność nauki ludziom dorosłym. Wykorzystujemy rozmaite techniki aktywizujące, jak gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki coachingowe, burze mózgu, praca w małych grupach.

Adresaci szkolenia:

 • Zarząd Banku
 • Kadra kierownicza: dyrektorzy, kierownicy, menedżerowie, liderzy, kadra rezerwowa
 • Inspektorzy Ochrony Danych

Cele i korzyści szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania zespołami międzypokoleniowymi i przełożenie tej wiedzy na realia Banków Spółdzielczych
 • Uświadomienie sobie korzyści wynikających ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami zarządzania różnorodnością zespołu pracowników (modele, narzędzia)
 • Autodiagnoza indywidualnego stylu zarządzania i rozwinięcie niezbędnych kompetencji do skutecznego zarządzania różnorodnością pracowników
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie komunikacji w zróżnicowanym zespole
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności Banku.

Program szkolenia:

9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 11.00 Wprowadzenie  - Analiza pokoleń

 • Powitanie i przedstawienie się
 • Opis pokoleń funkcjonujących na rynku pracy
 • Różnice pokoleniowe: przekonania, wartości, motywacje

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.14 Różnorodność i komunikacja

 • Siła różnorodności – czego możemy się nauczyć od różnych pokoleń?
 • Na co zwrócić uwagę w komunikacji z pracownikami reprezentującymi różne pokolenia?
 • Jak budować wzajemne porozumienie? – uświadomienie sobie siły współpracy.
 • 12:15-13:15    Przerwa na lunch

13.15-14.15    Zespoły wielopokoleniowe

 • Identyfikacja problemów wynikających z posiadania zespołów międzypokoleniowych oraz sposoby ich przezwyciężania
 • Problemy, trudne sytuacje i konflikty w zespole międzypokoleniowym – jak sobie radzić?
 • Plusy zespołów wielopokoleniowych:
 1. Mocne strony poszczególnych pokoleń
 2. Podział zadań i kompetencji
 3. Jak najlepiej wykorzystać potencjał pracowników
 4. Zapobieganie konfliktom

14.15-14.30        Przerwa kawowa

14.30-16.00        Wyzwania menadżera w zarządzaniu zespołem międzypokoleniowym  

 • Menedżer w zespole międzypokoleniowym jako autorytet i lider dla różnych pokoleń pracowników
 • Style zarządzania a różnice pokoleniowe
 • Rodzaje i kierunki motywacji - czego oczekuje dane pokolenie?
 • Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w Banku:
 1. Zarządzania rozwojem karier pracowników w różnym wieku
 2. Wdrożenie systemu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami starszymi a najmłodszym pokoleniem pracowników
 3. Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie

16.00 - 16.10 Podsumowanie i zakończenie

Szkolenie prowadzi:

ANNA SZCZEPANEK 

Certyfikowany trener biznesu i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Na zawodowym koncie ponad 5000 godzin spędzonych na pracy szkoleniowej i superwizyjnej oraz ponad 3000 godzin pracy w charakterze coach-a. Zawodowe życie związane było z pracą dla międzynarodowych instytucji finansowych w charakterze trenera coach-a kierownika wsparcia sprzedaży. Równolegle od lat wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw prowadząc konsultacje i szkolenia z zakresu zarządzania zespołem i sprzedaży. 

Autorka wielu kompleksowych projektów rozwojowych z powodzeniem wdrożonych w organizacjach  przynoszących wymierne  oraz trwałe rezultaty. Skutecznie prowokuje do rezygnacji z utartych schematów myślenia hamujących rozwój i zastąpienia ich twórczym podejściem. Doskonale panuje nad procesami zachodzącymi na sali szkoleniowej ułatwiając uczestnikom sprawne przechodzenie na kolejne poziomy w drodze ku pożądanej zmianie. 

Specjalizacje: sprzedaż, zarządzanie zespołem sprzedażowym, coaching menedżerski, komunikacja i współpraca.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT. 

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa:  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń korzystając z poniższego formularza lub poprzez email: glogowska@zrbs.pl

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferty szkoleń | Premium Bank