PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo, 

Związek   Rewizyjny   Banków   Spółdzielczych   im.  F.  Stefczyka   w ramach statutowej działalności wskazuje na konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników Banku. Wraz z ekspertami Servus Comp zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla banków spółdzielczych:

ZASADY PRZESTRZEGANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W STRUKTURACH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

Cyberbezpieczeństwo to fundament funkcjonowania całej infrastruktury Banku. Niesie ze sobą zagrożenia cyberprzestępczością, cyberterroryzmem i cyberwojną. Szkolenie skupia się między innymi na:

 • omówieniu aspektów związanych z ochroną przeciwko potencjalnej działalności cyberprzestępczej czyli cyberatakami
 • zabezpieczeniu poufnych danych -  w tym danych osobowych, środków finansowych, ciągłości pracy Banku
 • bezpieczeństwie fizycznym zapewniającym ochronę przed zagrożeniami dla zasobów i informacji wrażliwej
 • prezentowaniu narzędzi wyprzedzających, zalecanych przy kontrolach IPS, np. protokół 802.1x, które eliminują niebezpieczeństwo nieautoryzowanych urządzeń wyłudzających dane bankowe
 • oraz wiele innych aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem w bankowości spółdzielczej

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z omówieniem i analizą konkretnych przypadków, tzw. case study. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

Adresaci szkolenia:

 • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)
 • Administratorzy Systemów Informatycznych (ASI)
 • Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
 • Pracownicy zainteresowani kwestiami cyberbezpieczeństwa

Cele i korzyści szkolenia:

 • Zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z tematyką cyberbezpieczeństwa
 • Wyrobienie nawyku odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy
 • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa
 • Świadome wdrażanie zasad cyberbezpieczeństwa w strukturach banku
 • Usystematyzowanie posiadanej i poszerzonej wiedzy przez Uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

   9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 11.00 Wprowadzenie

 • Powitanie i przedstawienie się
 • Wprowadzenie, ustawa o cyberbezpieczeństwie

Bezpieczeństwo fizyczne

 • Omówienie kwestii związanych z wymogami bezpieczeństwa fizycznego w Bankach Spółdzielczych z uwzględnieniem specyfiki branży oraz przepisów branżowych

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.15 Program bezpieczeństwa i dokumentacja

 • Tworzenie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z regułami
 • Edukowanie użytkowników końcowych
 • Reagowanie na incydenty

12.15 – 13.15 Przerwa na lunch

13.15 – 14.15 Bezpieczeństwo urządzeń

 • Infrastruktura serwerowa (MS Windows/ Linux)
 • Punkty końcowe
 • Odtwarzanie awaryjne

14.15 – 14.30 Przerwa kawowa

14.30 – 15.00 Infrastruktura

 • Infrastruktura sieciowa
 • Segmentacja logiczna i fizyczna

15.00 – 16.00 Bezpieczeństwo systemowe

 • Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe
 • Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach
 • Rozwój oprogramowania
 • Systemy IDS i IPS
 • Rejestrowanie i monitorowanie, okresowe kontrole

16:00 - 16.10 Podsumowanie i zakończenie

Szkolenie prowadzą:

MACIEJ GROMEK

Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym.

Specjalizuje się w audytach technologii funkcjonujących w Bankach Spółdzielczych.

ANDRZEJ POPIOŁEK

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych.

Specjalizacja w zakresie polityki bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych, Przedsiębiorstwach oraz Instytucjach Państwowych. Ścisła współpraca ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych jako audytor rekomendacji D i audytu Bezpieczeństwa Informacji w Bankach Spółdzielczych, obecnie doradca.
Specjalista z zakresu audytów sprawdzających spełnienie wymagań KNF, KRI, RODO i in. w zakresie cyberbezpieczeństwa i wytycznych ustawowych. Specjalizacja w dostosowaniu procedur w Banku, Przedsiębiorstwie i Urzędzie do wymagań organów nadzorczych.

Wykładowca, szkoleniowiec, konsultant – http://zadbajobezpieczenstwo.pl
Pasja: winogrodnik, znawca wina, degustator, podróżnik.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT. 

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa:  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń korzystając z poniższego formularza lub poprzez email: glogowska@zrbs.pl

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferta szkoleń | Premium Bank