Zmiana numeru konta!

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F Stefczyka informuje, iż od dnia 01.01.2015 r. obowiązuje wyłącznie konto w Banku BPS o  numerze:   

57 1930 1523 2310 0337 8968 0001

Dlatego też prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat wyłącznie na powyższe konto.

s4_5147_uwaga_zmiana_numeru_konta_zrbs