Szkolenia aktualne

 

„Windykacja należności”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Zarządzanie polityką rachunkowości banku w kontekście „kreatywnej księgowości”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

„Zamknięcie roku 2019”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Prawne aspekty wdrożenia i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

„Podatek odroczony w Banku Spółdzielczym”, „Pracownicze Programy Kapitałowe”

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

"Szkolenia dla członków Komitetu Audytu/Rady Nadzorczej"

Szczegóły szkolenia pdf logo w

 

„Szkolenia dla Rad Nadzorczych, Komitetów Audytu i Zarządów Banków Spółdzielczych"

Szczegóły szkolenia pdf logo w

 

„Model współpracy pomiędzy uczestnikami procesu badania sprawozdań finansowych i sprawowania nadzoru nad jednostkami zainteresowania publicznego w myśl zapisów Rekomendacji L"

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„AKADEMIA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - KURS ONLINE”

Uczestnicy: Uczestnikami akademii mogą być osoby, które posiadają praktykę zawodową w działach finansowo-księgowych oraz znają podstawowe zagadnienia z zakresu  rachunkowości ale chcą swoją wiedzę poszerzyć aby móc pracować na stanowisku Głównego Księgowego.

Cel: Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu głównego księgowego.

 

Szczegóły szkolenia

pdf logo w

 

„AKADEMIA KANDYDATÓW NA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH - KURS ONLINE”

Uczestnicy: Osoby, które chcą podjąć pracę na stanowisku Analityka kredytowego lub wykwalifikowanego pracownika działu finansowego, rachunkowego pragnące pogłębić swoją wiedzę jak również chcących zdobyć praktyczne umiejętności z dziedziny analizy finansowej.

Cel: Profesjonalne przygotowanie uczestników do zawodu i przekazanie im praktycznych umiejętności związanych z analizą kredytową jak również wiedzy merytorycznej dla  szerszego rozumienia roli analityka.

Szczegóły szkolenia pdf logo w

 

PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

ZOBACZ WIĘCEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

 

DOTYCHCZASOWE SZKOLENIA

Szkolenia dofinansowane z funduszy UE

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ