Szkolenia aktualne

„Ostatnie zmiany legislacyjne dotyczące banków”

W związku z uchwaleniem w ostatnich miesiącach kadencji ostatniego parlamentu szeregu niezwykle istotnych, obszernych i generujących istotne obciążenia i ryzyko dla sektora bankowego ustaw Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń w zakresie konsekwencji uchwalenia ostatnich zmian legislacyjnych dotyczących banków.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Problemy interpretacyjne opodatkowania Banków Spółdzielczych”

 

Zadaniem szkolenia jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu:

 • opodatkowania sprzedaży wierzytelności,
 • przedawnienia i nieściągalności wierzytelności,
 • spisywania wierzytelności kredytowych i pożyczkowych,
 • specyfiki umowy subpartycypacyjnej,
 • korzyści subpartycypacji,
 • skutków podatkowych zawarcia umowy o subpartycypację,
 • ustalenia obowiązku oraz zakresu sporządzania dokumentacji podatkowej,
 • identyfikacji podmiotów powiązanych,
 • przygotowania dokumentacji krajowej.
Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Zamknięcie roku 2018”

 

Zadaniem szkolenia jest:

Zadaniem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową do zamknięcia roku 2018r.

Uczestnicy dowiedzą jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe.

 

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„AKADEMIA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - KURS ONLINE”

Uczestnicy: Uczestnikami akademii mogą być osoby, które posiadają praktykę zawodową w działach finansowo-księgowych oraz znają podstawowe zagadnienia z zakresu  rachunkowości ale chcą swoją wiedzę poszerzyć aby móc pracować na stanowisku Głównego Księgowego.

Cel: Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu głównego księgowego.

 

Szczegóły szkolenia

pdf logo w

 

„AKADEMIA KANDYDATÓW NA ANALITYKÓW KREDYTOWYCH - KURS ONLINE”

Uczestnicy: Osoby, które chcą podjąć pracę na stanowisku Analityka kredytowego lub wykwalifikowanego pracownika działu finansowego, rachunkowego pragnące pogłębić swoją wiedzę jak również chcących zdobyć praktyczne umiejętności z dziedziny analizy finansowej.

Cel: Profesjonalne przygotowanie uczestników do zawodu i przekazanie im praktycznych umiejętności związanych z analizą kredytową jak również wiedzy merytorycznej dla  szerszego rozumienia roli analityka.

Szczegóły szkolenia pdf logo w

 

 

„Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych banku spółdzielczego – aktualne problemy”

 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność  zwraca się do banków spółdzielczych z ofertą przeprowadzenia szkoleń: „Instrumenty finansowe w księgach rachunkowych banku spółdzielczego – aktualne problemy”

 

Szczegóły szkolenia Plik PDF Formularz zgłoszeniowy >>>

 

„Szkolenia dla Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych”

 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Rozporządzeniem CRR oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego Banki są zobowiązane do oceny adekwatności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje. Dlatego tak ważne jest aby członkowie najważniejszych organów Banku stale podnosili swoje kwalifikacje.

Związek jako instytucja posiadająca uprawnienia do przeprowadzania szkoleń dla Rad Nadzorczych i Zarządów Banków Spółdzielczych, przygotował propozycje szkoleń skierowanych do tych organów:

 1. Rola Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym,
 2. Organizacja sytemu kontroli wewnętrznej oraz ryzyka braku zgodności – rekomendacja H,
 3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym,
 4. Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych,
 5. Analiza wskaźnikowa Banku i ich interpretacja – ocena banku na podstawie wybranych wskaźników.

 

Szczegóły szkolenia Plik PDF
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

 

DOTYCHCZASOWE SZKOLENIA

Szkolenia dofinansowane z funduszy UE

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ