ZRBS DOTACJE UE

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych uruchomił nową gałąź współpracy dla Banków Spółdzielczych.
Oferujemy pełne wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Europejskich. Przy pozyskiwaniu środków finansowych i organizacji szkoleń dla Banków Spółdzielczych współpracujemy z firmami posiadającymi akredytacje i certyfikaty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

GWARANTUJEMY:

 • PRZYGOTOWANIE I ROZLICZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WE WSPÓŁPRACY Z BANKIEM
 • INDYWIDUALNE DOPASOWANIE OFERTY SZKOLEŃ DO POTRZEB BANKU
 • PROFESJONALNĄ REALIZACJĘ SZKOLEŃ O WYBRANEJ TEMATYCE

zz1

Oferujemy efektywne, profilowane programy szkoleń, każdorazowo dostosowywane do potrzeb szkolonych osób i specyfiki danego Banku.

Uczestnicy otrzymują pełne wsparcie szkoleniowe, w tym:

 • kompetentnych, certyfikowanych wykładowców i instruktorów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w instytucjach finansowych
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • profesjonalną bazę dydaktyczną - szkolenia prowadzone są w formie wykładów połączonych z prezentacją przykładów i dyskusją nad rozwiązaniami problemów występujących w codziennej praktyce bankowej
 • komplet dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu oraz zdobyte umiejętności i uprawnienia zawodowe

PROPONUJEMY PAŃSTWU RÓŻNE FORMY DOSKONALENIA:

OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH

 • Wpływ jakości obsługi klienta na konkurencyjność i pozycję banku
 • Skuteczna komunikacja jako podstawa pozyskania i utrzymania klienta banku
 • Analiza potrzeb klienta i prezentowanie rozwiązań/sposoby radzenia sobie z tak zwanym trudnym klientem
 • Struktura procesu sprzedaży produktów bankowych
 • Psychologia zachowań klienta
 • Telemarketing

MARKETING

 • Najlepsze praktyki marketingowe
 • Marketing usług bankowych na rynku lokalnym
 • E-MARKETING- strony www wraz z poprawnym pozycjonowaniem organicznym oraz polityką reklamy w internecie
 • Wykorzystywanie wyszukiwarek internetowych, serwisów społecznościowych dla zwiększania efektywności sprzedaży

 

BEZPIECZEŃSTWO

 • Szkolenia antynapadowe
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Bezpieczeństwo Informacji: ochrona danych osobowych - monitoring zgodności
 • Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej
 • Szkolenia ABI oraz administratora systemów informatycznych ASI
 • Poprawne opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

KSIĘGOWOŚĆ

Specjalistyczne szkolenia dla księgowych, m.in.:

 • Aktywa trwałe
 • Środki pieniężne i operacje różne
 • Koszty i straty, przychody i zyski
 • Międzyokresowe rozliczenia kosztów i przychodów. Rezerwy
  i odpisy aktualizujące
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
 • Praktyczne sporządzenie sprawozdania finansowego

IT

 • Szkolenia dla pracowników IT w Bankach Spółdzielczych
 • Tematyka szkoleń została opracowana na bazie informacji uzyskanych od informatyków zarządzających infrastrukturą w Bankach Spółdzielczych
 • Szkolenia mogą skutkować optymalizacją istniejącej infrastruktury.

ZARZĄDZANIE

 • Szkolenia dla Rad Nadzorczych banku
 • Podział zadań i odpowiedzialności w procesie zarządzania
 • Zarządzanie - obowiązki i rola organów statutowych wynikające z rekomendacji KNF i przepisów prawa
 • Zarządzanie ryzykiem

 

DLACZEGO MY?

 • Mamy doświadczenie w obsłudze Banków Spółdzielczych – ostatnie nasze szkolenia odbyły się m.in. w Bankach Spółdzielczych w: Głubczycach, Chełmie i Mszanie Dolnej.
 • Współpracujemy z najlepszymi!
 • Gwarantujemy stały nadzór i wsparcie ze strony ZRBS - współpracujemy z wyznaczoną w Banku osobą przez cały proces realizacji projektu, aż po jego rozliczenie.
 • Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych, a ich realizację dostosowujemy do realiów danego Banku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

 

Zadzwoń do nas!      22/629 52 65

Nadzór nad projektem pozyskiwania dofinansowania na szkolenia dla Banków Spółdzielczych prowadzą pracownicy Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie:

ELIZA GŁOGOWSKA - Audytor Wiodący SZBI. tel. 698635051, mail: glogowska@zrbs.pl
EWA NIESIOŁOWSKA - Audytor Wiodący SZBI, tel. 531 364 287, mail:  ewa@ekrakow.net
ANDRZEJ POPIOŁEK - Audytor Wiodący SZBI,  tel. 602 220 749, mail: andrzejp@kr.onet.pl