PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

„Rekomendacja D-Praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w Banku”

Ważnym źródłem standardów zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w instytucji finansowej jest Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez Banki Spółdzielcze. Konieczność dokonywania aktualizacji wynika ze znacznego rozwoju technologicznego oraz systematycznego wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności Banków Spółdzielczych, jak również z pojawienia się nowych zagrożeń w tym zakresie. Rekomendacja D ma na celu wskazanie Bankom oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego oraz stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w szczególności ryzykiem związanym z tymi obszarami. Ryzyko to można określić jako niepewność związaną z prawidłowym, efektywnym i bezpiecznym wspieraniem działalności Banku przez jego środowisko teleinformatyczne.

 

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Skuteczna sprzedaż produktów i usług bankowych”

Szkolenie służy zapoznaniu uczestników z modelami i trendami sprzedażowymi obowiązującymi w bankowości. Podczas szkolenia zostaną omówione metody skutecznego nawiązywania kontaktu z nowym klientem oraz efektywnego utrzymania relacji ze stałymi klientami, przećwiczone zasady kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika banku..

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Zarządzanie i kierowanie komunikacją międzypokoleniową w Banku Spółdzielczym”

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających i kierujących zespołami. Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami międzypokoleniowym, poznają sytuacje problematyczne w Banku Spółdzielczym, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników.

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, z uwzględnieniem zasad andragogiki. Wykorzystujemy rozmaite techniki aktywizujące, jak gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki coachingowe, burze mózgu, praca w małych grupach.’’

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„RODO w obszarze kadr bankowości spółdzielczej”

W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy, nowym Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz planowanym wdrożeniem Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zachodzi konieczność weryfikacji prawidłowości zarządzania danymi osobowymi w całym cyklu od rekrutacji do brakowania akt, pod kątem zgodności z RODO oraz ww. aktami prawnymi.

Szkolenie nastawione jest na zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w działach kadr. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne rozwiązania pozwalające na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów wynikających z RODO oraz zapoznają się ze zmianami w przepisach kodeksu pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Rola i obowiązki IOD-a w świetle przepisów RODO”

Szkolenie służy podniesieniu kwalifikacji niezbędnych do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych (IOD), zastępcy IOD, a także pracy w działach lub w obszarach związanych z ochroną danych osobowych. Szkolenie podzielone jest na moduły: każdy z nich obejmuje teoretyczne wprowadzenie w dane zagadnienie w pierwszej części, a następnie prowadzone jest studium przypadku. Uczestnicy będą samodzielnie przygotowywać dokumentacje, na wzorach przygotowanych przez szkoleniowców oraz analizować i rozwiązywać zadania czekające na nich w codziennej pracy Inspektorów Ochrony Danych.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Zasady przestrzegania cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego”

Cyberbezpieczeństwo to fundament funkcjonowania całej infrastruktury Banku. Niesie ze sobą zagrożenia cyberprzestępczością, cyberterroryzmem i cyberwojną. Szkolenie skupia się między innymi na:

  • omówieniu aspektów związanych z ochroną przeciwko potencjalnej działalności cyberprzestępczej czyli cyberatakami
  • zabezpieczeniu poufnych danych -  w tym danych osobowych, środków finansowych, ciągłości pracy Banku
  • bezpieczeństwie fizycznym zapewniającym ochronę przed zagrożeniami dla zasobów i informacji wrażliwej
  • prezentowaniu narzędzi wyprzedzających, zalecanych przy kontrolach IPS, np. protokół 802.1x, które eliminują niebezpieczeństwo nieautoryzowanych urządzeń wyłudzających dane bankowe
  • oraz wiele innych aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem w bankowości spółdzielczej
Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa”

Szkolenie ma za zadanie podnieść świadomość Zarządu Banku w zakresie odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z tajemnicą bankową, bezpieczeństwem informacji i ochrony danych w Banku Spółdzielczym w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001. Przedstawimy obowiązki Zarządu wynikające z przepisów RODO, a także Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wdrożenia i przestrzegania zasad ochrony danych oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, które ciążą na podmiotach przetwarzających dane.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Zastosowanie marketingu internetowego w promocji usług bankowości spółdzielczej”

Wykorzystanie marketingu internetowego w strategii promocji banków spółdzielczych jest aktualnie koniecznością, bez której zostaną one daleko w tyle za konkurencją, co ze względu na wysoką konkurencyjność branży, może być opłakane w skutkach.

W czasie szkolenia będziemy chcieli przekazać informacje, jak należy przygotować się do marketingu internetowego, o czym należy pamiętać i co wprowadzić w życie, żeby być atrakcyjnym Bankiem dla młodych i dla wszystkich Klientów korzystających z nowoczesnych narzędzi płatności, komunikacji itd.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Ocena skutków dla ochrony danych (DPiA). Warsztat dla IOD-ów.”

Szkolenie pozwoli uzyskać informację o sposobie sporządzania dokumentacji ochrony danych w Banku wg RODO i praktyczną wiedzę z zakresu przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),  omówiona zostanie analiza konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych.

 

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„PREMIUM BANK - REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA”

Jednodniowy, zaawansowany warsztat praktyczny z zakresu przygotowania rejestru czynności przetwarzania, wzorcowej polityki ochrony danych, wzorcowych zapisów do umowy powierzenia, przetwarzania oraz klauzul informacyjnych. Uczestnicy będą samodzielnie przygotowywać dokumentacje, na wzorach przygotowanych przez szkoleniowców oraz analizować i rozwiązywać zadania czekające na nich w codziennej pracy Inspektorów Ochrony Danych.

 

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Nowe trendy marketingu do promocji i sprzedaży usług Banków Spółdzielczych”

Szkolenie z nowoczesnych form marketingu ma za zadanie przedstawienie uczestnikom narzędzi marketingowych i alternatywnych metod, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do klientów bez większych nakładów finansowych. Uczestnicy poznają reguły, którymi rządzi się nowoczesny marketing, skuteczne metody promocji w Internecie, zdobędą umiejętności efektywnego kreowania wizerunku Banku w sieci i prowadzenia kreatywnych kampanii w mediach społecznościowych.

 

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

 

Powrót na stronę SZKOLEŃ

Szkolenia dofinansowane z funduszy UE

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ