PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

„Skuteczna sprzedaż produktów i usług bankowych”

Szkolenie służy zapoznaniu uczestników z modelami i trendami sprzedażowymi obowiązującymi w bankowości. Podczas szkolenia zostaną omówione metody skutecznego nawiązywania kontaktu z nowym klientem oraz efektywnego utrzymania relacji ze stałymi klientami, przećwiczone zasady kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika banku..

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Zarządzanie i kierowanie komunikacją międzypokoleniową w Banku Spółdzielczym”

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających i kierujących zespołami. Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami międzypokoleniowym, poznają sytuacje problematyczne w Banku Spółdzielczym, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników.

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, z uwzględnieniem zasad andragogiki. Wykorzystujemy rozmaite techniki aktywizujące, jak gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki coachingowe, burze mózgu, praca w małych grupach.’’

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Praca z trudnym klientem. Praktyczne wskazówki postępowania”

Sposób potraktowania trudnego Klienta ma ogromne znaczenie dla jego dalszych decyzji i pozytywnego wizerunku Banku. Z badań wynika, że 65-90% klientów unika miejsc, gdzie doszło do nieprzyjemnej dla nich transakcji handlowej. Źle potraktowany i zawiedziony Klient odejdzie i prawdopodobnie podzieli się swoją negatywną opinią z innymi klientami. Zamiast ryzykować utratę wiarygodnego wizerunku Banku, lepiej pozytywnie zaskoczyć trudnego Klienta, dzięki czemu nie tylko stanie się lojalny, ale również będzie źródłem promocji banku dla kolejnych klientów.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„RODO w obszarze kadr bankowości spółdzielczej”

W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy, nowym Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz planowanym wdrożeniem Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zachodzi konieczność weryfikacji prawidłowości zarządzania danymi osobowymi w całym cyklu od rekrutacji do brakowania akt, pod kątem zgodności z RODO oraz ww. aktami prawnymi.

Szkolenie nastawione jest na zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w działach kadr. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne rozwiązania pozwalające na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów wynikających z RODO oraz zapoznają się ze zmianami w przepisach kodeksu pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Rola i obowiązki IOD-a w świetle przepisów RODO”

Szkolenie służy podniesieniu kwalifikacji niezbędnych do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych (IOD), zastępcy IOD, a także pracy w działach lub w obszarach związanych z ochroną danych osobowych. Szkolenie podzielone jest na moduły: każdy z nich obejmuje teoretyczne wprowadzenie w dane zagadnienie w pierwszej części, a następnie prowadzone jest studium przypadku. Uczestnicy będą samodzielnie przygotowywać dokumentacje, na wzorach przygotowanych przez szkoleniowców oraz analizować i rozwiązywać zadania czekające na nich w codziennej pracy Inspektorów Ochrony Danych.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Zasady przestrzegania cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego”

Cyberbezpieczeństwo to fundament funkcjonowania całej infrastruktury Banku. Niesie ze sobą zagrożenia cyberprzestępczością, cyberterroryzmem i cyberwojną. Szkolenie skupia się między innymi na:

  • omówieniu aspektów związanych z ochroną przeciwko potencjalnej działalności cyberprzestępczej czyli cyberatakami
  • zabezpieczeniu poufnych danych -  w tym danych osobowych, środków finansowych, ciągłości pracy Banku
  • bezpieczeństwie fizycznym zapewniającym ochronę przed zagrożeniami dla zasobów i informacji wrażliwej
  • prezentowaniu narzędzi wyprzedzających, zalecanych przy kontrolach IPS, np. protokół 802.1x, które eliminują niebezpieczeństwo nieautoryzowanych urządzeń wyłudzających dane bankowe
  • oraz wiele innych aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem w bankowości spółdzielczej
Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Odpowiedzialność Zarządu Banku Spółdzielczego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa”

Szkolenie ma za zadanie podnieść świadomość Zarządu Banku w zakresie odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z tajemnicą bankową, bezpieczeństwem informacji i ochrony danych w Banku Spółdzielczym w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001. Przedstawimy obowiązki Zarządu wynikające z przepisów RODO, a także Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wdrożenia i przestrzegania zasad ochrony danych oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, które ciążą na podmiotach przetwarzających dane.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

„Zastosowanie marketingu internetowego w promocji usług bankowości spółdzielczej”

Wykorzystanie marketingu internetowego w strategii promocji banków spółdzielczych jest aktualnie koniecznością, bez której zostaną one daleko w tyle za konkurencją, co ze względu na wysoką konkurencyjność branży, może być opłakane w skutkach.

W czasie szkolenia będziemy chcieli przekazać informacje, jak należy przygotować się do marketingu internetowego, o czym należy pamiętać i co wprowadzić w życie, żeby być atrakcyjnym Bankiem dla młodych i dla wszystkich Klientów korzystających z nowoczesnych narzędzi płatności, komunikacji itd.

Szczegóły szkolenia pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu!

 

Powrót na stronę SZKOLEŃ

Szkolenia dofinansowane z funduszy UE

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ