Implementacja Pakietu CRD IV / CRR do regulacji wewnętrznych Banków Spółdzielczych

 

Szanowni Państwo,

 Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku bankowego oraz w trosce o stały rozwój zawodowy pracowników, będzie organizatorem seminarium na temat:

 

Implementacja Pakietu CRD IV / CRR do regulacji wewnętrznych Banków Spółdzielczych

Wykładowca : Renata Błaszak

Adresaci szkolenia:  Kadra zarządzająca banków spółdzielczych, osoby nadzorujące i raportujące ryzyko oraz adekwatność kapitałową. Inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:           Pomoc w opracowaniu zmian w regulacjach banków spółdzielczych pod kątem wejścia w życie Rozporządzenia 575/2013 oraz Dyrektywy 2013/36 UE z dnia 27 czerwca 2013r.

Czas trwania szkolenia:   Szkolenie jednodniowe w formie wykładu.

Zakres tematyczny:

I.            Powiązanie Rozporządzenia i Dyrektywy z zapisami z aktualnych uchwał KNF           

II.          Porównanie zapisów  uchwał KNF z Rozporządzeniem 575/2013:

  1. Uchwała 76/2010 KNF:

a)    Definicja kapitałów (TIER 1, TIER 2 itp.),

b)    Aktywa ważone ryzykiem,

c)    Wyliczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego,

d)    Pozostałe minimalne wymogi kapitałowe,

  1. Uchwała 325/2011 KNF – inne pomniejszenia funduszy własnych w powiązaniu z wagami ryzyka.
  2. Uchwała 208/ 2011 KNF – limity koncentracji.
  3. Uchwała 386/2008 KNF – normy płynności.

III.          Porównanie zapisów  uchwał KNF z Dyrektywą 2013/36 UE:

  1. Uchwała 258/2011 KNF:

a)    Definicje ryzyka w bankach spółdzielczych,

b)    Organizacja zarządzania ryzykami,

c)    Szacowanie kapitału wewnętrznego,

d)    Polityka zmiennych składników wynagradzania,

e)    Ład korporacyjny,

f)     Ocena odpowiedniości członków organów zarządzających.

  1. Uchwała 384/2008 KNF – limity koncentracji
  2. Uchwała 385/2008 KNF – zasady ujawniania informacji.

IV. Dyskusja

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej.

Miejsce i termin szkolenia:

Wrocław              3.12.2013r., Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław,

Olsztyn                5.12.2013 r., szkolenie – sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32, noclegi Hotel Relaks, ul. Żołnierska 13B, Olsztyn,

Warszawa           9.12.2013 r., szkolenie: Goldenfloor, 15 piętro, Al. Jerozolimskie 123A, noclegi: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Żurawia”, ul. Żurawia 47,

Kraków                10.12.2013 r., szkolenie i nocleg Hotel Chopin, ul. Przy Rondzie 2,

Rzeszów             11.12.2013 r., Zespół Dworski Hotel Sarmata, ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 47 00,

Lublin                  12.12.2013 r., szkolenie i nocleg – Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9,

Bydgoszcz          18.12.2013 r. szkolenie i nocleg Hotel Brda, ul. Dworcowa 94.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 400,00 zł + 23% VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

Dla osób zainteresowanych możemy dokonać rezerwacji noclegu /uczestnicy sami pokrywają jego koszty/.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatnie do miejsca szkolenia:

 -  Wrocław - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, Tel/fax: 71 344 32 56, email: zrbswroclaw@op.pl

Kraków - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, Tel./fax.: 12 633 27 04, email: kusmierz@zrbs.pl .

Bydgoszcz - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl

Warszawa - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Olsztyn - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Lublin - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Lublinie, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl

Rzeszów - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów, Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu

 

W załączeniu: Karta zgłoszenia

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

 

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

Piotr Huzior


 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Implementacja Pakietu CRD IV / CRR do regulacji wewnętrznych

Banków Spółdzielczych

 

Nazwa i adres

Banku Spółdzielczego

Nazwa Banku:

 

……………………………………………………………….

 

Ulica:

 

……………………………………………………………….

 

Poczta:

 

……………………………………………………………….

 

NIP: ………………………………………………………….

Telefon

 

Faks

 

Email

 

 

Miejsce i termin szkolenia:

Wrocław              3.12.2013r.,

Olsztyn                5.12.2013 r.,

Warszawa           9.12.2013 r.,              

Kraków                10.12.2013 r.,

Rzeszów             11.12.2013 r.,

Lublin                  12.12.2013 r.,

Bydgoszcz          18.12.2013 r.

Zgłaszamy udział następujących osób:

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

Nocleg

tak/nie

ilość osób w pokoju /1, 2/