Szkolenie dla głównych księgowych

 

                 Zgodnie z przyjętym zwyczajem, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  organizuje dwudniowe spotkanie głównych księgowych banków spółdzielczych, które odbędzie się w poszczególnych Delegaturach w następujących terminach:

Delegatury

Zamknięcie roku w zakresie podatków w bankach spółdzielczych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od stycznia 2014 r.

Wykład Pani H. Dobruchowskiej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wrocław

13.11.2013/Ewa Sokołowska/

14.11.2013

Olsztyn

19.11.2013/Paweł Barnik/

18.11.2013

Lublin

22.11.2013/Anna Resiak/

21.11.2013

Bydgoszcz

3.12.2013/Paweł Barnik/

4.12.2013

Warszawa

11.12.2013/Krzysztof Komorniczak/

10.12.2013

Kraków

12.12.2013/Ewa Sokołowska/

11.12.2013

Rzeszów

13.12.2013/Ewa Sokołowska/

12.12.2013

 

Szkolenie z zamknięcia roku poprowadzi Pani Halina Dobruchowska – Biegły Rewident.

Szkolenie obejmować będzie poniższe zagadnienia:

 1. Zasady rachunkowości ( polityka rachunkowości, plan kont)

    Podstawowe zasady rachunkowości, wynikające z ustawy o rachunkowości,

   oraz z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków).

 1. Inwentaryzacja.

      1). Zorganizowanie, przeprowadzenie, udokumentowanie inwentaryzacji,

      2).  Rozliczenie inwentaryzacji.

 III.  Wycena do bilansu aktywów i pasywów

      1).  Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

             oraz  inwestycje w sprawozdaniu finansowym.

      2).  Wycena papierów wartościowych.

      3).  Wycena należności i zobowiązań.

      4).  Wycena środków pieniężnych.

               - na rachunkach,

               - w kasach,

        5)  Różnice  kursowe w sprawozdaniu.

 1. Rezerwy w sprawozdaniu finansowym.
 2. Poprawność sporządzeniainformacji  dodatkowej.
 3. Elementy sprawozdaniaz działalności, określone  ustawą o rachunkowości.

Seminarium „Zamknięcie roku w zakresie podatku VAT w bankach spółdzielczych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od stycznia 2014 r.” oraz „Podatkowe zamknięcie roku w zakresie CIT, PIT dla Banków Spółdzielczych” poprowadzą wykładowcy z firmy ECDDP z Krakowa. Będzie ono obejmować następujące zagadnienia:

 1. Zamknięcie roku w zakresie podatku VAT w bankach spółdzielczych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od stycznia 2014 r.”
 2. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku.
   2. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, z uwzględnieniem zmian w 2013 i 2014 r.:
   3. Odliczanie podatku naliczonego – zasady ogólne
 3. Odliczenie częściowe podatku naliczonego oraz zamknięcie roku.
 4. Sprzedaż nieruchomości i ruchomości przejętych przez bank – wysokość opodatkowania.
 5. Zwolnienie podmiotowe od opodatkowania VAT – zasady obowiązujące od 1.1.2014 r.
 1. Podatkowe zamknięcie roku w zakresie CIT, PIT dla Banków Spółdzielczych

 Rozliczanie przychodów na przełomie roku na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w działalności bankowej.

 1. Kwalifikacja przychodów i kosztów w podstawowej działalności bankowej.
 2. Rabaty, bonusy oraz premie pieniężne a rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.
 3. Korekty przychodu – korekty dokonywane na bieżąco i historycznie – aktualna bardzo niekorzystna wykładnia.
 4. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charakterze promocyjno – marketingowym.
 5. Koszty uzyskania przychodów w praktyce.
 6. Rozliczanie kosztów w czasie oraz obowiązek korekty kosztów.
 7. Koszty eksploatacji samochodów osobowych.
 8. Rozliczenie amortyzacji.
 9. Podstawowe zagadnienia dotyczące różnic kursowych.
 10. Zagadnienia dotyczące ustalania różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.
 11. Firma jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
 12. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
 13. Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu.
 14. Uproszczona metoda opłacania zaliczek – na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi:

 - dla banków będących członkami ZRBS i banków współpracujących ze Związkiem 300,00 zł + 23% VAT

 - dla pozostałych – 400,00 zł + 23%VAT

 

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć obiad, oraz kolacja.

Dla osób zainteresowanych możemy dokonać rezerwacji noclegu /uczestnicy sami pokrywają jego koszty/, w następujących lokalizacjach:

Kraków – szkolenie i nocleg Hotel Chopin, ul. Przy Rondzie 2,

Bydgoszcz – szkolenie i nocleg Hotel Brda, ul. Dworcowa 94,

Warszawaszkolenie: Goldenfloor, 15 piętro, Al. Jerozolimskie 123 A, noclegi: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Żurawia”, ul. Żurawia 47

Lublin – szkolenie i nocleg – Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9,

Rzeszów - Zespół Dworski Hotel Sarmata, ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 47 00.

Wrocław – Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław

Olsztynszkolenie – sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32, noclegi Hotel Relaks, ul. Żołnierska 13B, Olsztyn

 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatnie do miejsca szkolenia:

- Wrocław - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka –

Delegatura we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, Tel/fax: 71 344 32 56, email: zrbswroclaw@op.pl

Kraków - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, Tel./fax.: 12 633 27 04, email: kusmierz@zrbs.pl .

Bydgoszcz - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl

- Warszawa - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Olsztyn - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Lublin - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Lublinie, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl

Rzeszów - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów, Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

 

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

Piotr Huzior


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

dla głównych księgowych banków spółdzielczych

 

Nazwa i adres

Banku Spółdzielczego

Nazwa Banku:

……………………………………………………………….

 

Ulica:

……………………………………………………………….

 

Poczta:

……………………………………………………………….

 

NIP: ………………………………………………………….

Telefon

 

Faks

 

Email

 

 

 

Miejsca szkoleń:

Delegatury

Zamknięcie roku w zakresie podatków w bankach spółdzielczych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od stycznia 2014 r.

Wykład Pani

H. Dobruchowskiej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wrocław

13.11.2013/Ewa Sokołowska/

14.11.2013

Olsztyn

19.11.2013/Paweł Barnik/

18.11.2013

Lublin

22.11.2013/Anna Resiak/

21.11.2013

Bydgoszcz

3.12.2013/Paweł Barnik/

4.12.2013

Warszawa

11.12.2013/Krzysztof Komorniczak/

10.12.2013

Kraków

12.12.2013/Ewa Sokołowska/

11.12.2013

Rzeszów

13.12.2013/Ewa Sokołowska/

12.12.2013

 

Zgłaszamy udział następujących osób:

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

Nocleg

tak/nie

ilość osób w pokoju /1, 2/