Program “Biznes Bez Barier”

„Jest nam miło poinformować, że Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka przystąpił do programu “Biznes Bez Barier”. Jest to idea wspierająca osoby z niepełnosprawnością na technologicznym rynku pracy. Od 2020 roku korzystamy z aplikacji Platforma Medycyny Pracy oraz promujemy wśród naszych pracowników Platformę Porad Prawnych. Obie aplikacje udostępnia i administruje Grupa AF Sp. z o.o. , która zatrudnia w swoich szeregach 80% osób z niepełnosprawnością.”

https://biznesbezbarier.org/
https://grupaaf.pl/
https://s7law.pl/