Uchwała Rady Nadzorczej ZRBS w sprawie przeprowadzenia Zgromadzeń Regionalnych przedstawicieli Banków Spółdzielczych

Uchwała Rady Nadzorczej ZRBS Uchwała Rady Nadzorczej ZRBS