X ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


X ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W dniu 21 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się X ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

X Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Roman Dawidowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, po czym dokonano wyboru Prezydium X Zebrania Przedstawicieli, w skład którego weszli:

 1. Przewodniczący- Pan Roman Dawidowski z  BS Sierakowicach
 2. Zastępca Przewodniczącego- Pan Maciej Palej z BS Muszynie Krynicy Zdrój
 3. Sekretarz- Pani Urszula Zalewska z  BS w Wąsewie

Przewodniczący zaprosił do Prezydium Pana Piotra Huziora – Prezesa Zarządu ZRBS.

 

Dla sprawnego przeprowadzenia obrad w pierwszej kolejności wybrano Komisje:

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

-  Przewodniczący                  -  Pan Zdzisław Inglot

-  Sekretarz                              -  Pani Zofia Jakubczyk

-  Członek                               -  Pan Tomasz Królicki

 

Komisja Uchwał i Wniosków:

-  Przewodniczący                  -  Pani Karolina Żurowska

-  Sekretarz                             -  Pan Władysław Mikucewicz

-  Członek                               -  Pan Zygmunt Dudek

 

Podczas Zebrania wygłoszono sprawozdania z działalności Związku obejmujące 4-letni okres między Zebraniami. Były to sprawozdania:

 • Zarządu - przedstawił je Prezes Zarządu Piotr Huzior,
 • Rady Nadzorczej - przedstawił je Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Dawidowski.

W czasie X ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI miały miejsce również wystąpienia zgromadzonych uczestników. Jako pierwszy głos zabrał Pan Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Pan Prezes podziękował za zaufanie jakie otrzymał od Banków, które zgłosiły jego kandydaturę na Prezesa KRS.  Przedstawił jak BS kształtują się w strukturze Krajowej Rady Spółdzielczej. Omówił działania legislacyjne. Następnie Pan Prezes wręczył medale wydane z okazji 100-lecia Niepodległości za działania na rzecz spółdzielczości Panu Romanowi Dawidowskiemu i Piotrowi Huziorowi.

Głos zabrali kolejno: Pan Władysław Mikucewicz, Pan Tomasz Królicki, Pan Zdzisław Inglot, poruszając sprawy dotyczące samego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka ale też spółdzielczości w ogóle.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej – delegaci początkowo zgłaszali kandydatów na członków Rady Nadzorczej, po czym w głosowaniu tajnym dokonali wyboru dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej ZRBS im. F. Stefczyka:

 1. Pani Teresa Wodzyńska
 2. Pan Roman Dawidowski
 3. Pan Grzegorz Witkowski
 4. Pan Maciej Palej
 5. Pan Wacław Tomecki
 6. Pani Agnieszka Śliz
 7. Pan Mieczysław Grodzki
 8. Pan Zdzisław Siwek
 9. Pan Roman Grzech