Informacja o studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

wpis w: informacje | 0

Information on MBA program studies

„Management of Co-operative Bank” – 2nd edition

 

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.

 

Cel kształcenia

Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.

 

Program nauczania

Program studiów podyplomowych MBA, zatwierdzony przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany jest w 3 semestrach i obejmuje 6 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

  1. Ekonomia w zarządzaniu bankami / Economics in bank management
  2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem / Theory and practice of managing the organization – the bank
  3. Marketing w zarządzaniu bankami / Marketing management of bank
  4. Zarzzanie finansami / Financial management
  5. Prawne aspekty zarządzania bankiem / Legal aspects in bank management
  6. Komunikacja w zarządzaniu bankiem / Communication in bank management

 

Jednostka prowadząca studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Patronat

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie

 

Partnerzy

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

 

Wykładowcy

Wykładowcami w programie są znakomici specjaliści w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) – profesorowie z uczelni krajowych i zagranicznych, tj. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz eksperci Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie, Energizers LLC z USA – firmy konsultingowej notowanej na światowej liście Top 500, a także praktycy bankowi – specjalnie zaproszeni i wybrani przez uczestników studiów. Łącznie to około 30 wykładowców. Zajęcia prowadzone są w j. polskim i angielskim w tłumaczeniu na j. polski.

Świadectwo ukończenia studiów/Certyfikat

Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z modułu prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Opłata za studia

7 000 zł od uczestnika za semestr. Opłata jest jednorazowa za całość studiów trzysemestralnych lub może być rozłożona na dwie lub trzy raty. Przy delegowaniu na studia więcej niż 2 osoby przez jednego pracodawcę, może zostać udzielony rabat.

 

Terminy i miejsce zajęć

Planowany termin rozpoczęcia II edycji studiów – 18 października 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238, Zajęcia planowane w piątki w godz. 13:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 16:00, 5-6 spotkań dwudniowych w semestrze.

 

Nabór na II edycję studiów MBA już jest otwarty i trwać będzie do końca września 2019 r.

 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Więcej informacji na ten temat pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz MBA Portal.

 

 

Kontakt:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Kierownik studiów podyplomowych MBAdr hab. inż. Józef Kania

Czysta 21; 31-121 Kraków, pok. 128

Sekretarz studiów podyplomowych MBAdr inż. Aleksandra Płonka

Al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków, pok. 208

 

Sekretariat:

tel. +48  507-219-682

e-mail: mba@urk.edu.pl

 

Szczegółowy program i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mba.urk.edu.pl

 

Pobierz ofertę w PDF

 

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

Program studiów (PDF)