Banki Spółdzielcze zrzeszone w ZRBS- rotacja firmy audytorskiej

wpis w: informacje | 0

W związku z licznymi pytaniami z Banków Spółdzielczych w sprawie rotacji firmy audytorskiej, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie podtrzymuje swoje stanowisko w odniesieniu do banku spółdzielczego,
który jest członkiem związku rewizyjnego i powierza mu przeprowadzenie badania ustawowego- w tym przypadku nie stosuje się zasad rotacji oraz wymogu przedstawienia rekomendacji komitetu audytu.

Załącznik 1

Załącznik 2