Realizacja wniosków przyjętych na XII zebraniu przedstawicieli ZRBS

 

                                                                  Warszawa, dnia 07 grudnia  2010 r.
ZRBS-187/2010

Sz. Pan
      Prezes Zarządu
      Banku Spółdzielczego
      w     __________________

 

  Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie realizując uchwałę programową VII Zebrania Przedstawicieli naszego Związku o treści „doprowadzić do zmiany w zapisach w projekcie ustawy o spółdzielniach druk nr 3493 – tak aby związki rewizyjne mogły nadal przeprowadzać lustrację”  oraz wnioski delegatów tego Zebrania dotyczące niekorzystnych zapisów w nowym projekcie ustawy o spółdzielniach dla istnienia i rozwoju bankowości spółdzielczej – zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań (rozmów) z Posłami RP z Waszego terenu, celem wyeliminowania niekorzystnych zapisów w projekcie nowej ustawy o spółdzielniach.
Prosimy jednocześnie o indywidualne wystąpienia do Posłów RP w powyższej sprawie (wzorem takiego wystąpienia może być przesłany w załączeniu projekt pisma, który można uzupełnić o własne wnioski).
Sprawa jest bardzo poważna. Obecnie ważą się losy całej bankowości spółdzielczej.
Nadmieniamy, ze po pierwszym czytaniu w Sejmie projekt trafił obecnie do
Komisji Gospodarki.
  W załączeniu przesyłamy:
- projekt wystąpienia do Posłów z Państwa terenu działania, z prośbą o intensyfikację
   działań  w tym temacie,
-  pismo Business Centre Club do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
-  nasze uwagi do projektu
              
                                                 Ze spółdzielczym pozdrowieniem

pdf logo w

 

 

 pdf logo w