PREMIUM BANK

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Szanowni Państwo, 

Związek   Rewizyjny   Banków   Spółdzielczych   im.  F.  Stefczyka   w ramach statutowej działalności wskazuje na konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowników Banku. Wraz z ekspertami Servus Comp zapraszamy na specjalistyczne szkolenie dla banków spółdzielczych:

RODO W OBSZARZE KADR W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

 

Czas trwania szkolenia: 1 DZIEŃ

Opis szkolenia:

W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy, nowym Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz planowanym wdrożeniem Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zachodzi konieczność weryfikacji prawidłowości zarządzania danymi osobowymi w całym cyklu od rekrutacji do brakowania akt, pod kątem zgodności z RODO oraz ww. aktami prawnymi. Szczególne znaczenie będzie miała (po uchwaleniu) Ustawa, ponieważ niesie za sobą nowe obowiązki oraz konieczność weryfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań.

Szkolenie nastawione jest na zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w działach kadr. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne rozwiązania pozwalające na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów wynikających z RODO oraz zapoznają się ze zmianami w przepisach kodeksu pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z omówieniem i analizą konkretnych przypadków, tzw. case study. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

Adresaci szkolenia:

 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • Pracownicy działów kadr i szkoleń
 • Rekruterzy

Cele i korzyści szkolenia:

 • Zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z przetwarzaniem i ochrona danych osobowych w działach kadr
 • Uzyskanie praktycznych rozwiązań́ pozwalających na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach zatrudnienia i rekrutacji do wymogów wynikających z RODO
 • Poznanie praw pracowników i kandydatów do pracy uczestniczących w procesach rekrutacyjnych, zasad ochrony dóbr osobistych pracowników podczas wypowiadania umów o pracę
 • Zapoznanie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zmianami w przepisach kodeksu pracy dot. przetwarzania danych osobowych pracowników
 • Podniesienie świadomości niezbędnej dla prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych w działach personalnych danych osobowych.

Program szkolenia:

  9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 10.30 Wprowadzenie

 • Powitanie i przedstawienie się
 • Wprowadzenie do RODO - podstawowe pojęcia

10.30 - 11.00 Rola IOD w Banku a dział kadr

 • Prawa osób w kontekście zatrudnienia

Zasady przetwarzania danych osobowych w dokumentacji pracowniczej:

 • podczas rekrutacji
 • podczas czynności sprawdzających kandydata (dane o karalności, rekomendacje, testy psychologiczne)

10.30 - 11.00 Rola IOD w Banku a dział kadr (cd)

11.00 - 11.15 Przerwa kawowa

 • w trakcie zatrudnienia
 • w dokumentacji chorobowej i wypadkowej
 • dokumentacji związanej z ocenami pracowniczymi
 • w związku z prowadzoną działalnością związkową

12:15 - 13.15 Przerwa na lunch

13:15 - 14:15 Przetwarzanie danych osobowych

 • ZFŚS z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu (wizyjny, geolokalizacja, poczta elektroniczna)  - obowiązki pracodawcy
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników  w grupie przedsiębiorstw i centrach usług wspólnych

14.15 - 14.30 Przerwa kawowa

14.30 – 15.50 Wprowadzenie do zagadnienia  compliance :

 • elementy systemu compliance a procedury i szkolenia
 • regulacje compliance a nowe standardy
 • Whistblowing i procedura wewnętrznego postępowania  a przepisy i praktyka
 • Sankcje karne i zasady odpowiedzialności karnej

15.50 - 16.00 Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenie prowadzą:

ANNA STRĘK

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty.

WANDA NOWAK, MBA

Absolwentka Wydziału Zarządzania i  Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  podyplomowych studiów Master of Business Administration Polish Open University i Oxford Brooks University (praca dyplomowa : „Opracowanie koncepcji systemu zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw”). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie praktyki zarządzania,  wynikające z długoletniej pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych koncernach, a także w zakresie ochrony danych osobowych, praktykujący Inspektor Ochrony Danych.  Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Ukończyła kurs Audytora Wiodącego ISO 9001:2008 (IRCA/BSA) oraz studia podyplomowe na kierunku: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [SZBI ] (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) , obecnie uczestniczy w półrocznym kursie doskonalącym  organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu  Jagiellońskiego  -  „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu”.

Specjalizacja: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesowe.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT. 

Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa:  Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 

Zgłoszenia:

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń korzystając z poniższego formularza lub poprzez email: glogowska@zrbs.pl

 

POBIERZ W PDF pdf logo w Formularz zgłoszeniowy >

 

Oferta szkoleń | Premium Bank