XI ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W dniu 30 listopada 2022 r. w Warszawie odbyło się XI ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

 

XI Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Roman Dawidowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, po czym dokonano wyboru Prezydium XI Zebrania Przedstawicieli, w skład którego weszli:

 

Przewodniczący- Pan Roman Dawidowski z  BS w Sierakowicach

Zastępca Przewodniczącego- Pan Maciej Palej z KARPATIA BS w Muszynie Krynicy Zdrój

Sekretarz- Pani Agnieszka Śliz z BS w Jasionce

 

Przewodniczący zaprosił do Prezydium Pana Piotra Huziora – Prezesa Zarządu ZRBS.

 

Dla sprawnego przeprowadzenia obrad w pierwszej kolejności wybrano Komisje:

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

 

-  Przewodniczący                      -  Pan Krzysztof Zawadzki

 

-  Sekretarz                                 -  Pani Jolanta Nowakowska

 

-  Członek                                    -  Pan Grzegorz Kozak

 

Komisja Uchwał i Wniosków:

 

-  Przewodniczący                       -  Pani Anna Kozłowska

 

-  Sekretarz                                  -  Pan Krzysztof Kajko

 

-  Członek                                     -  Pan Maciej Palej

 

Podczas Zebrania wygłoszono sprawozdania z działalności Związku obejmujące 4-letni okres między Zebraniami. Były to sprawozdania:

 

Zarządu - przedstawił je Prezes Zarządu Piotr Huzior,

Rady Nadzorczej - przedstawił je Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Dawidowski.

 

W czasie XI ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI miały miejsce również wystąpienia zgromadzonych uczestników. Jako pierwszy głos zabrał Pan Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Przedstawił jak BS kształtują się w strukturze Krajowej Rady Spółdzielczej. Następnie Pan Prezes wręczył podziękowania Członkom Rady Nadzorczej za owocną pracę przez ostatnie 4 lata.

 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej – delegaci początkowo zgłaszali kandydatów na członków Rady Nadzorczej, po czym w głosowaniu tajnym dokonali wyboru dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej ZRBS im. F. Stefczyka:

 

Pani Anna Kozłowska

Pan Roman Dawidowski

Pan Kazimierz Skajster

Pan Maciej Palej

Pan Rafał Szopiński

Pani Agnieszka Śliz

Pan Romuald Piotruk

Pan Hubert Bator

Pan Roman Grzech