Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Banku Spółdzielczym

Szanowni Państwo,

 

zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Banku Spółdzielczym” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Studia te umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w oparciu o najlepsze praktyki w tym zakresie oraz aktualne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego. Dodatkowo mają one na celu umożliwienie Słuchaczom zdobycia nowych umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki bankowości spółdzielczej.

 

Wykładowcy prowadzący zajęcia na Studiach Podyplomowych to zespół wybitnych pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków związanych z polską bankowością spółdzielczą i komercyjną.

 

Studia trwają dwa semestry (8 sobotnio-niedzielnych zjazdów) i obejmują 130 godziny zajęć dydaktycznych. Słuchacze otrzymają komplet materiałów dydaktycznych dotyczących realizowanych zagadnień. Całkowity koszt udziału w w/w studiach podyplomowych wynosi 3 200 zł za osobę.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej http://spzrk.sggw.pl/