Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie ogłasza nabór na IV edycję studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września 2023 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2023 r.

Informacja o studiach podyplomowych MBA
„Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Studia podyplomowe Master of Business Administration – MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Cel kształcenia

Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku. Program studiów kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i najlepsze praktyki niezbędne dla menedżerów działających na nowoczesnym, innowacyjnym i konkurencyjnym rynku usług bankowych.

Program nauczania

Program trzysemestralnych studiów podyplomowych MBA obejmuje 8 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

  1. Ekonomia w zarządzaniu bankami
  2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem
  3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
  4. Marketing w zarządzaniu bankami
  5. Zarządzanie finansami
  6. Prawne aspekty zarządzania bankiem
  7. Komunikacja w zarządzaniu bankiem
  8. Seminarium dyplomowe

 Jednostka prowadząca studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie

Partnerzy

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Patronat

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych  w Warszawie

 Wykładowcy

Wykładowcami na studiach są znakomici profesorowie i specjaliści w dziedzinie nauk społecznych reprezentujący takie dyscypliny naukowe jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Są to pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie oraz eksperci ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie, firmy konsultingowej Energizers LLC – USA notowanej na światowej liście Top 500, a także praktycy bankowi i najlepsi trenerzy prywatnych firm konsultingowych. Łącznie to ponad 30 wykładowców. Zajęcia prowadzone są w j. polskim.

Świadectwo ukończenia studiów / Certyfikat

Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i ZRBS w Warszawie. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z 24 godzinnego modułu zajęć prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

                                               

Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywać się będą w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238, Zajęcia planowane w piątki w godz. 13:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 16:00,
5-6 spotkań dwudniowych w semestrze.

Kontakt:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Kierownik studiów podyplomowych MBAdr hab. inż. Józef Kania

  1. Czysta 21; 31-121 Kraków, pok. 128

Sekretarz studiów podyplomowych MBAdr inż. Aleksandra Płonka, prof. URK

Al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków, pok. 208

Sekretariat:

tel. +48  507-219-682

e-mail: mba@urk.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 września 2023 r.
Dokumenty (skany) należy przesłać na adres mailowy lub złożyć w sekretariacie studiów MBA.

Szczegółowy program i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mba.urk.edu.pl