Wewnętrzne szkolenie ZRBS 7-9 stycznia 2015 r.

ZRBS organizuje szkolenia nie tylko dla Banków Spółdzielczych!  Między 7 a 9 stycznia odbyło się wewnętrzne szkolenie dla lustratorów i biegłych rewidentów ZRBS.
Chcąc stale zapewniać jak najwyższy poziom świadczonych usług Związek systematycznie organizuje szkolenia swojej kadry.
Każde takie spotkanie to doskonała okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń, co jest niezwykle ważne w środowisku spółdzielczym.