VIII Zebranie Przedstawicieli

VIII ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W dniu 26 listopada 2014r. w Warszawie odbyło się VIII ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

VIII Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Roman Dawidowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, po czym dokonano wyboru Prezydium VIII Zebrania Przedstawicieli w skład którego weszli:

1. Przewodniczący - Pan Mieczysław Grodzki z BS w Piasecznie

2. Zastępca Przewodniczącego - Pani Leokadia Tołwińska z BS w Malborku

3. Sekretarz - Pani Bożenna Guzanek z BS „Mazowsze” w Płocku

Dla sprawnego przeprowadzenia obrad w pierwszej kolejności wybrano Komisje:

· Mandatowo-skrutacyjną, w której skład wchodzili:

- Pani Maria Mścichowska z BS w Wąsewie - Przewodniczący

- Pani Zofia Jakubczyk z Międzypowiatowego BS w Myszkowie - Sekretarz

- Pani Adela Baranowska z BS w Pucku - Członek

· Uchwał i Wniosków, w której skład wchodzili:

- Pani Zenona Zalewska z BS w Zambrowie - Przewodniczący

- Pan Władysław Mikucewicz z BS w Lubartowie - Sekretarz

- Pan Józef Czysz z BS w Miedźnej - Członek

Podczas Zebrania wygłoszono sprawozdania z działalności Związku obejmujące 4-letni okres między Zebraniami. Były to sprawozdania:

· Zarządu - przedstawił je Prezes Zarządu Piotr Huzior,

· Rady Nadzorczej - przedstawił je Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Dawidowski.

W czasie VIII ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI miały miejsce również wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwsza głos zabrała Pani Krystyna Majerczyk- Żabówka Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, która wręczyła odznaczenia przyznane przez Kapitułę KZBS:

· Krzyż za zasługi w rozwoju spółdzielczości bankowej im. Ks. Piotra Wawrzyniaka
· Odznaka za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka

W dalszej części wystąpienia gości głos zabrali: Pan Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu SGB- Bank oraz Pan Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, który wręczył przyznane przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej odznaczenia:

· Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej – delegaci początkowo zgłaszali kandydatów na członków Rady Nadzorczej, po czym w głosowaniu tajnym dokonali wyboru dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej ZRBS im. F. Stefczyka:

- Pan Mieczysław Grodzki Delegatura Warszawa BS Piaseczno

- Pan Zdzisław Siwek Delegatura Lublin BS Niemce

- Pan Andrzej Raszka Delegatura Rzeszów BS Strzyżów

- Pan Roman Grzech Delegatura Wrocław BS Złotoryja

- Pani Leokadia Tołwińska Delegatura Bydgoszcz BS Malbork

- Pan Roman Dawidowski Delegatura Bydgoszcz BS Sierakowice

- Pani Zenona Zalewska Delegatura Olsztyn BS Zambrów

- Pan Maciej Palej Delegatura Kraków BS Muszyna- Krynica Zdrój

- Pan Wacław Tomecki Delegatura Kraków BS Żory

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, które miało miejsce 11.12.2014 r. dokonano:

- wyboru Prezydium Rady Nadzorczej w osobach:

1. Roman Dawidowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Mieczysław Grodzki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Leokadia Tołwińska - Sekretarz Rady Nadzorczej

- wyboru Komisji Rewizyjnej w osobach:

1. Zenona Zalewska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Wacław Tomecki - Członek Komisji Rewizyjnej

3. Zdzisław Siwek - Członek Komisji Rewizyjnej