Zjazdy Spółdzielcze przedstawicieli Banków Spółdzielczych przed V Kongresem Spółdzielczości

UCHWAŁA  Nr  7 /2012

RADY  NADZORCZEJ  i  ZARZĄDU

  Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych

  1. Franciszka Stefczyka w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawieprzeprowadzenia Zjazdów Spółdzielczych

               przedstawicieli Banków Spółdzielczych

           przed V Kongresem Spółdzielczości

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Związku działając na podstawie Pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej udzielonego 27.03.2012 r. Związkowi Rewizyjnemu Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości postanawia:

  • 1. W miesiącu wrześniu 2012  roku zwołać  i odbyć Zjazdy spółdzielczości bankowej (banki spółdzielcze i ich związki) w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości.
  • 2. Ustala się dla odbycia Zjazdów (banki spółdzielcze i ich związki) następujące miejsca, tereny ich działania oraz terminy:

-   BYDGOSZCZ  -  03.09.2012    -  dla  64  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Bydgoszczy; Zjazd odbędzie się w Hotelu „BRDA” ul. Dworcowa 94 o godz. 11ºº

-   OLSZTYN       -  05.09.2012  -   dla  56  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Olsztynie; Zjazd odbędzie się w ZRBS ul. M.J. Piłsudskiego 32, sala konferencyjna 101 na  I piętrze o godz. 1030

-   WARSZAWA   - 06.09.2012     - dla  100  banków spółdzielczych

                                                              z terenu działania Delegatury w Warszawie

                                                              + ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie; Zjazd odbędzie się Krajowej Radzie Spółdzielczej  ul. Jasna 1, IV p. o godz. 1030

-   KRAKÓW       -  10.09.2012     - dla  118 banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Krakowie

                                                              + Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny

                                                            w Kętach Zjazd odbędzie się w Hotelu „Chopin” ul. Przy Rondzie 2 o godz. 11ºº

-   RZESZÓW      - 12.09.2012      -  dla  38 banków spółdzielczych

                                                         z terenu działania Delegatury w Rzeszowie; Zjazd odbędzie w Banku Spółdzielczym ul. płk Lisa Kuli 16 II p.  o godz. 11ºº

-   WROCŁAW    -  17.09.2012      -  dla  61 banków spółdzielczych

                                                         z terenu działania Delegatury we Wrocławiu; Zjazd odbędzie się w Hotelu „Vega”  ul.  Grabiszyńska 251 o godz. 11ºº                                                                  

 -   POZNAŃ        -  18.09.2012      - dla 68  banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Poznaniu

                                                              + Regionalny Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu  Zjazd odbędzie się w Hotelu „IKAR” ul. Kościuszki  118  o godz. 11ºº

 -   LUBLIN         -   20.09.2012      - dla  73 banków spółdzielczych

                                                        z terenu działania Delegatury w Lublinie Zjazd odbędzie się w Hotelu „Huzar” ul. Spadochroniarzy 9 (boczna Al. Racławickich) o godz. 10:30

 

  • 3. Ustala się następującą ilość wybieranych delegatów na V Kongres Spółdzielczości:

 

BYDGOSZCZ           -           4  delegatów

KRAKÓW                 -           8  delegatów

LUBLIN                     -           5  delegatów

OLSZTYN                 -           4  delegatów

POZNAŃ                     -         4  delegatów

RZESZÓW                -           2 delegatów

WARSZAWA             -            7  delegatów

 WROCŁAW                -         4  delegatów

Ogółem      -         38  delegatów

 

  • 4. Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

  • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         

   SEKRETARZ RN                                                   PRZEWODNICZĄCY RN

 

 

           Leokadia Tołwińska                                                       Roman Dawidowski