Uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach

 

W związku z prowadzonymi pracami w Sejmie w zakresie nowej ustawy o spółdzielniach oraz w zakresie zmiany ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego a także zmiany niektórych innych ustaw, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie opracował i zgłosił uwagi do tych projektów ustaw, poprzez:
-  Krajową Radę Spółdzielczą
-  Krajowy  Związek Banków Spółdzielczych
-  Posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto, uwagi dotyczące ustawy o spółdzielniach zostały przekazane wspólnie z Business Centre Club ds. Spółdzielczości do Szefa Kancelarii Sejmu RP Panu Lechowi Czapli z wnioskiem o odrzucenie tego projektu ustawy w I czytaniu.
W projekcie nowej ustawy zapisy są niekorzystne dla istnienia i rozwoju bankowości spółdzielczej.
Stąd też prosimy o ewentualne  podjęcie stosownych rozmów z Posłami działającymi na Waszym terenie.
W załączeniu przekazujemy uwagi do w/w projektów ustaw.

pdf logo w