38. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

Kraków, 13-24 sierpnia 2014r.

Twórcy sztuki ludowej z Polski i krajów ościennych zagościli w środę na Rynku Głównym w Krakowie. „Kraków jest jednym z niewielu miast w Polsce i Europie, które ma własny folklor” – mówił prezydent miasta, otwierając 38. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Targi rozpoczęły się tradycyjnie hejnałem odegranym z estrady pod Wieżą Ratuszową. W inauguracji uczestniczył prezydent Jacek Majchrowski, który już 12. raz objął wydarzenie honorowym patronatem.

Ludowi artyści i rzemieślnicy zaprezentowali swoją twórczość. Nie zabrakło garncarzy, koronczarek, tkaczy, hafciarek, rzeźbiarzy, kowali, ceramików czy jubilerów. Była również doskonała okazja do spróbowania przysmaków regionalnych. Przyjechało120 zespołów pieśni i tańca, kapel ludowych, gawędziarzy!
Zaprezentowały się: Pińczów, Ruda Śląska, Beskidzka 5 czyli Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła, Dolina Soły, Bystrzyca Kłodzka, Powiat Nowotarski. Nie zabrakło też prezentacji sąsiadów Ukrainy i Słowacji.

Szkolenia podatek CIT i PIT dla Banków Spółdzielczych

wpis w: informacje | 0

 

 

Prezesi Banków Spółdzielczych

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku bankowego oraz w trosce o stały rozwój zawodowy pracowników, będzie organizatorem szkoleń na temat:

1. „Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w działalności banków spółdzielczych”

oraz

2. „Bank  spółdzielczy jako Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT w praktyce Banku”.

 

Szkolenie Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w działalności banków spółdzielczych odbędzie się w następujących Delegaturach, terminie i miejscu, prowadzone przez Trenera:

Warszawa – 8.09.2014 r. – Budynek Millenium Plaza, Goldenfloor, sala i piętro ustalane indywidualnie – informacja w dniu szkolenia na miejscu, trener Pani Agnieszka Sadowska;

Bydgoszcz – 10.09.2014 r. Hotel Brda, ul. Dworcowa 94, trener Pani Agnieszka Sadowska;

Lublin – 15.09.2014 r., Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, trener Pani Agnieszka Sadowska;

Olsztyn – 17.09.2014 r., Bank BPS SA, Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 32, sala konferencyjna 101, I piętro, trener Pani Agnieszka Sadowska;

Wrocław – 19.09.2014 r., Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, trener Pan Andrzej Garbula;

Rzeszów – 25.09.2014 r., Bank Spółdzielczy, ul. Płk. Lisa Kuli, trener Pan Andrzej Garbula;

Kraków – 14.10.2014 r., siedziba Delegatury w Krakowie, ul. Szlak 65, sala konferencyjna na parterze, trener Pan Waldemar Knap.

Drugie szkolenie Bank  spółdzielczy jako Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT w praktyce Banku, odbędzie się w następujących Delegaturach, terminie i miejscu, prowadzone przez Trenera:

Wrocław - 10.10.2014 r., Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, trener:  Pan Andrzej Garbula;
Rzeszów - 17.10.2014 r., Bank Spółdzielczy, ul. Płk. Lisa Kuli; trener: Pan Andrzej Garbula,
Warszawa -  21.10.2014 r., Budynek Millenium Plaza, Goldenfloor, sala i piętro ustalane indywidualnie – informacja w dniu szkolenia na miejscu, Trener: Pani Agnieszka Sadowska;
Kraków- 22.10.2014 r., siedziba Delegatury w Krakowie, ul. Szlak 65, sala konferencyjna na parterze, trener: Pan Waldemar Knap;
Olsztyn - 23.10.2014 r., Bank BPS SA, Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 32, sala konferencyjna 101, I piętro, trener: Pani Agnieszka  Sadowska;
Lublin - 28.10.2014 r.; Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9; trener: Pani Agnieszka  Sadowska;
Bydgoszcz - 30.10.2014 r., Hotel Brda, ul. Dworcowa 94, trener: Pani Agnieszka Sadowska.

Informacje o Trenerach:
Agnieszka Sadowska

Kierownik Zespołu ds. Podatków Bezpośrednich
Doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w obszarze podatków bezpośrednich, a doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując przez prawie 7 lat w organach administracji skarbowej. Dodatkowo zajmuje się problematyką prawa celnego i jako wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/o w Toruniu prowadzi wykłady w tym temacie. Autorka publikacji m.in. z zakresu problematyki opodatkowania świadczeń pracowniczych.

 

Waldemar Knap

Kierownik Zespołu Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Doradca podatkowy; prawnik, specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca problematyki podatku dochodowego, obowiązków płatników podatków dochodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek u źródła. Wiedzę praktyczną wykorzystywał m.in. doradzając przy konstruowaniu transakcji transgranicznych, w szczególności pomiędzy firmami prowadzącymi szeroko zakrojoną działalność międzynarodową, uczestniczył w licznych audytach podatkowych badają prawidłowość rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych, odpowiedzialny za realizację projektów transgranicznych polskich i zagranicznych podatników, doradzał w trakcie procedur przekształcania wiodących polskich spółek akcyjnych. Jest uznawanym i cenionym dydaktykiem mającym doskonały kontakt z audytorium.

Andrzej Garbula

Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich

Doradca podatkowy, wpis nr 10593; przez szereg lat odpowiedzialny był za sprawy podatkowe spółek funkcjonujących w holdingowej strukturze zagranicznej grupy kapitałowej, odpowiadał za nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, kontrolę umów, dokumentów finansowo-księgowych, bieżącą analizę i wprowadzanie w grupie nowych przepisów w zakresie podatków i rachunkowości oraz ich właściwe zastosowanie; posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problematyki podatkowej występującej w dużych i średnich podmiotach gospodarczych (spółki akcyjne, spółki z o.o.); odpowiada za kontakty podatników z organami podatkowymi i skarbowymi; reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkami dochodowymi, prowadzi szkolenia w tym zakresie; jest autorem i współautorem książek o tematyce podatkowej oraz publikacji w Rzeczypospolitej Dobra Firma.

Adresaci szkolenia:  Główni Księgowi Banków Spółdzielczych oraz pracownicy zajmujący się problematyką podatkową.

 

Czas trwania szkolenia:   Szkolenie jednodniowe, 6 h.

 

Program szkolenia:

„Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w działalności banków spółdzielczych”

 

1)Przychody w działalności bankowej:

a) moment powstania przychodu (np. usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych, refakturowanie kosztów mediów, odsetki zapłacone a należne)

b) świadczenia nieodpłatne

c) przysporzenia wyłączone z przychodów podatkowych

d) sprzedaż wierzytelności

e) przejęcie nieruchomości, rzeczy ruchomych za kredyty bankowe

2)Koszty uzyskania przychodu

a) omówienie zasad ogólnych kosztów uzyskania przychodu

b) moment potrącenia kosztów podatkowych

3)Reprezentacja i inne świadczenia o charakterze promocyjnym

a) zebrania, narady ZP – koszty poczęstunku

b) upominki, gadżety reklamowe etc.

b) konkursy, promocje etc.

4)Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodu

5)Nieściągalne wierzytelności

a) uprawdopodobnienie rezerwy na kredyty

b) dokumenty pozwalające na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu

6) Pozostałe zagadnienia z działalności bankowej na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.


Program szkolenia:

„Bank  spółdzielczy jako Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT w praktyce Banku”

1.Bank spółdzielczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:

a) pojęcie płatnika w świetle ustawy Ordynacja podatkowa oraz zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o PDOF

b) obowiązki płatnika

c) odpowiedzialność płatnika

2.Bank spółdzielczy płatnikiem z tytułu przychodów ze stosunku pracy:

a) pojęcie świadczeń nieodpłatnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych

b) ustalenie wartości nieodpłatnych świadczeń

c) podróż służbowa pracowników – czy cała wartość świadczeń jest zwolniona od podatku

d) omówienie wybranych przypadków - imprezy integracyjne, wigilia dla pracowników, wczasy pod gruszą

3.Bank spółdzielczy jako płatnik z tytułu działalności wykonywanej osobiście:

a) przychód po stronie członków zarządu i rad nadzorczych – ubezpieczenie członków zarządów od odpowiedzialności cywilnej

b) zwrot kosztów podróży delegatów na Zgromadzenie Przedstawicieli

c) wynagrodzenie za udział w Zgromadzeniu Przedstawicieli – ustalenie źródła przychodu, wysokości kosztów uzyskania przychodu

d) przychody z umów zlecenie – wysokość kosztów uzyskania przychodu

e) umowy zlecenie do 200 złotych

4.Obowiązki banków w przypadku przychodów z innych źródeł:

a) umorzenie odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu

b) przychody z tytułu promocji lub reklamy

c) konkursy, sprzedaż premiowa – wyjaśnienie pojęć

5.Pozostałe zagadnienia – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 350,00 zł + VAT.

 

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatne do miejsca szkolenia:

Bydgoszcz: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 89/91; tel/fax.: (52) 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl

 

Kraków: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Krakowie, 31-153 Kraków, ul. Szlak 65; tel/fax: (12) 633 27 04,

 email: kusmierz@zrbs.pl

 

Lublin: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Lublinie, 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35; tel/fax: (81) 444 67 28,

email: a_korzeniowski@wp.pl (Dyrektor Antoni Korzeniowski tel. 698 635 087)

 

Olsztyn: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Olsztynie, 10-570 Olsztyn, al. Józefa Piłsudskiego 32; tel/fax: (89) 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

 

Rzeszów: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9; tel/fax: (17) 862 61 12,

email: stefanchudy@onet.eu (Dyrektor Stefan Chudy tel. 698 635 083)

 

Warszawa: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Warszawie, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14; tel: (22) 629 52 65, 0-698 635 075, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

 

Wrocław: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura we Wrocławiu, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 28; tel/fax: (71) 344 32 56,

email: zrbswroclaw@op.pl

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

 

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

/-/ Piotr Huzior

 

Mistrzostwa Polski Spółdzielców w szachach.

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie serdecznie zaprasza wszystkich szachistów, w szczególności amatorów, wraz z dziećmi

do wzięcia udziału w:

„Mistrzostwach Polski Spółdzielców”

które odbędą się w dniach  30.08-31.08.2014. w Business Park w Zabierzowie/k Krakowa

 Gorąco zapraszamy wszystkich, którzy kiedykolwiek grali w szachy!

Niech wspólne zmagania przy szachownicy będą okazją do integracji się środowiska spółdzielczego.

 

Mistrzostwa Polski Spółdzielców

Kraków Business Park w Zabierzowie/k Krakowa
30.08-31.08.2014

Organizator:

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Partner techniczny

Sekcja Szachowa - TS WISŁA Kraków

Patronat Medialny

Tęcza Polska

Patronat mistrzostw
Polski Związek Szachowy

Sponsorzy

Krakowski Bank Spółdzielczywww.kbsbank.com.pl

Telewizja, Internet, Telefon: Classcom - www.classcom.pl

Miejsce rozgrywek:

Mistrzostwa odbędą się w Centrum Restauracyjno-Konferencyjne „Krakowskie Przedmieście” (www.jurajskisalonturystyczny.pl) (Kraków Business Park budynek KBP 200) ul. Krakowska 280, Zabierzów. Dojazd PKP do stacji Kraków Business Park lub MPK nr 238. Bezpośrednio autostradą zjazd Balice Lotnisko.

System rozgrywek:

Turniej będzie rozgrywany na dystansie 9 rund:

Turniej A – tempo gry P 15’ na zawodnika

Turniej dla dzieci do lat 10 – tempo gry P 15’ na zawodnika
Turniej B
– tempo gry P 5’ na zawodnika

Warunki finansowe:

Wpisowe w turnieju wynosi : Turniej A i B - 80 zł, Turniej dla dzieci - 25 zł
Wpisowe prosimy wpłacać przelewem lub wyjątkowo gotówką.

Nr konta Sekcji Szachowej : 84 2490 0005 0000 4600 6668 4280

 TS Wisła Kraków, Reymonta 22, 30-059 Kraków

Nagrody:

Za miejsca 1-6 zostaną przyznane nagrody finansowe w OPEN A i B: 400, 350, 250, 150, 100, 50 oraz dyplomy. Puchary dla pierwszych 3 zawodników w każdym turnieju. W turnieju dla juniorów do lat 10 nagrody rzeczowe dla 6 najlepszych oraz Puchar + medale oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

Program rozgrywek

30.08.2014 (sobota) od godz. 09:45 obowiązkowa odprawa techniczna Turniej A,
31.08.2014 (niedziela) od godz. 09:45 – obowiązkowa odprawa techniczna Turniej B

31.08.2014 (niedziela) od godz. 09:45 – obowiązkowa odprawa techniczna Turniej dla dzieci do lat 10

Zakończenie 31.08.2014 (niedziela) ok. godz. 14:30 zaraz po zakończeniu ostatniej rundy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres: szachy@tswisla.pl do dnia 26.08.2014 r. oraz poprzez formularze zgłoszeniowe w serwisie www.chessarbiter.com. Dariusz Mikrut – tel.668-17-60-60 Zgłoszenie musi zawierać spółdzielnię np. mieszkaniową lub związek rewizyjny.

W turnieju mogą wziąć udział osoby związane ze spółdzielczością a także członkowie ich rodzin. Pozostałe osoby mogą być dopuszczone w przypadku wolnych miejsc.

Noclegi oraz wyżywienie:
Hotel Kochanów http://www.restauracja.kochanow.pl
Rezerwacja tylko u organizatora mistrzostw do 22.08.2014
Śniadania będą dostępne w miejscu zakwaterowania wliczone w cenę noclegu.
Koszt noclegu 30.08-31.08.2014  oraz obiadów + przerwa kawowa z ciastkiem - 2 dni zawodów i posiłku po zawodach w sobotę – 200 zł. Opłaty za pobyt można dokonać przelewem lub gotówką po kontakcie z organizatorem.

 Uwagi końcowe

- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora

- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

- Odbiór osobisty nagród tylko na  uroczystym zakończeniu turnieju.

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU!!!

Audyt IT w Bankach Spółdzielczych

wpis w: informacje | 0

 

Szanowni Państwo,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, krajowych standardów rewizji finansowej uchwalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz innych przepisów. Jest uprawniony do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych.
Na liście podmiotów, prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie, znajduje się pod numerem 1459.

Związek jest największą organizacją zrzeszającą banki spółdzielcze – zrzesza 70% banków spółdzielczych. W celu zapewnienia wysokich standardów świadczonych usług, Związek wykonuje je poprzez doświadczonych pracowników lustratorów oraz biegłych rewidentów, posiadających uprawnienia nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Rozwiązanie to jest cenione przez obsługiwane przez nas Banki  z uwagi na kompleksową weryfikację stosowanych rozwiązań (zarówno prawnych, rachunkowych, jak i podatkowych), co  pozwala na ograniczenie ryzyka wystąpienia wszelkich nieprawidłowości. Lustratorzy oraz biegli rewidenci ZRBS posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe, będące gwarantem rzetelności. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  jest także największą polską firmą audytorską, co ukoronowane jest przez wykonywanie średnio 320 badań sprawozdań finansowych rocznie.  

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę na przeprowadzenie zewnętrznej oceny zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, który jest zgodny z zapisami Rekomendacji D: „zlecanie dodatkowych audytów profesjonalnym instytucjom zewnętrznym specjalizującym się w badaniu obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego jest czynnikiem , który może wzmocnić w istotny sposób kontrolę nad ryzykiem związanym z tym obszarem. W związku z tym, bank powinien przeanalizować zasadność i na tej podstawie podjąć odpowiednią decyzję dotyczącą uzupełnienia działań audytu wewnętrznego przez audyty zewnętrzne przeprowadzane przez tego rodzaju podmioty, w szczególności w zakresie obszarów o wysokim poziomie ryzyka.

 Cel prac:

- Analiza systemów i procedur IT

- Uporządkowanie rozwiązań IT wg konieczności rozwoju

- Wykonywanie procedur audytu IT wg Rekomendacji D

- i zestawienie wniosków dotyczących koniecznych do podjęcia działań.

 1. Korzyści dla Banku:

- minimalizacja ryzyka kontroli KNF

- minimalizacja ryzyka Zarządu Banku

- możliwość zwiększenia bezpieczeństwa działalności

- możliwość identyfikacji potencjalnych działań optymalizacyjnych

- otrzymanie certyfikatu z przeprowadzonego audytu.

Po przeprowadzeniu czynności audytorskich Bank otrzyma pisemny raport.

Odpłatność za przeprowadzenie zewnętrznej oceny zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego będzie uzależniona od wielkości Banku (sumy bilansowej), przynależności do Związku, a także do wykazywanego zainteresowania tematem ze strony Banków Spółdzielczych. Zaznaczyć przy tym należy, że ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie prowadzi swoją działalność po kosztach rzeczywistych, nie generując przy tym zysku – stąd też nasze ceny będą konkurencyjne w porównaniu do innych podmiotów oferujących tego rodzaju ocenę.

Zarząd ZRBS proponuje przeprowadzenie audytu w następujących etapach:

 1. Analiza systemów i procedur IT funkcjonujących w Banku oraz podstawowych danych o Placówce (przeprowadzenie klasyfikacji funkcjonujących systemów i procedur wraz z opisem ich głównych charakterystyk)
 2. Weryfikacja funkcjonujących systemów i procedur IT w świetle Rekomendacji D

1)      ocena poprawności i prawidłowości ich dokumentowania;

2)      analiza warunków bezpieczeństwa;

 1. Uporządkowanie rozwiązań IT wg kryteriów konieczności rozwoju.
 2. Wykonanie szczegółowych procedur audytu w odniesieniu do Rekomendacji D.
 3. Przygotowanie i przekazanie raportu, zawierającego wnioski i sugestie z przeprowadzonego audytu IT:

1)      rekomendacje w odniesieniu do kierunków rozwoju;

2)      argumentacja w odniesieniu do obszarów, w których stwierdzono brak konieczności rozwoju, w związku z charakterystyką Banku.

Ocena zewnętrzna zarządzania obszarami technologii informacyjnej byłaby przeprowadzana w 3 blokach:

 1. Audyt wstępny (analiza systemów i procedur IT).
 2. Badanie funkcjonowania obszaru informatycznego, zgromadzenie materiału do analizy.
 3. Opracowanie raportu z audytu.

Przekazując Państwu powyższe, zachęcamy serdecznie do skorzystania z usług Związku oraz współpracy. Mamy nadzieję, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania merytoryczne i cenowe.

 

Z poważaniem

Zarząd Związku Rewizyjnego

Banków Spółdzielczych

im. F. Stefczyka w Warszawie

 

Szkolenie dla głównych księgowych

wpis w: informacje | 0

 

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku bankowego oraz w trosce o stały rozwój zawodowy pracowników, będzie organizatorem szkolenia na temat:

 

„Instrumenty finansowe (w szczególności  papiery wartościowe)  najczęściej występujące w bankach spółdzielczych”.

 

Główne zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1) obligacje skarbowe , korporacyjne i komunalne (miast), bony skarbowe, bony pieniężne, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, akcje, prawa poboru i prawa do akcji.

2) procedura zakupu – rynek pierwotny, wtórny,  forma papierów ( materialna, zdematerializowana),

3) cel zakupu i kwalifikacja do odpowiedniej grupy wg § 30 rozporządzenia MF z dnia 1.10.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 329),

4) ujęcie w księgach na dzień zakupu (dzień otwarcia pozycji),

5) rozliczanie dyskonta i premii oraz naliczanie odsetek  wg ESP (efektywnej stopy procentowej)

6) wycena papierów na dzień bilansowy i prezentacja w sprawozdaniu finansowym i informacji dodatkowej,

7) księgowe ujęcie procesu sprzedaży instrumentów finansowych (zamknięcie pozycji),

8) problematyka rozliczenia transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych i jej wpływ na wynik finansowy i podatkowy banku spółdzielczego (różnica między dniem dokonania transakcji a dniem jej rozliczenia)

9) przychody i koszty podatkowe (CIT)  przy papierach utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży ( w tym odsetki zapłacone przy zakupie obligacji  na rynku wtórnym).

Adresaci szkolenia:  Główne Księgowe banków spółdzielczych

Czas trwania szkolenia:   Szkolenie jednodniowe

Miejsce i termin szkolenia:

Rzeszów              23.06.2014r.

Kraków                24.06.2014r.

Wrocław              25.06.2014r.

Lublin                    1.07.2014r.

Warszawa             2.07.2014r.

Olsztyn                  3.07.2014r.

Bydgoszcz            4.07.2014r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 300 zł + VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

Informacja o wykładowcy:

Łukasz Szydełko - Dr nauk ekonomicznych w zakresie finansów.

Doświadczenie zawodowe:

v    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania:

Prowadzenie zajęć z podstaw rachunkowości i controllingu w ramach „Podyplomowych Studiów Menedżerskich” oraz zajęć na I stopniu na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość (prowadzenie ksiąg rachunkowych, rynki finansowe, metody wyceny przedsiębiorstw, audyt wewnętrzny)

v    Okręgowa  Izba Radców Prawnych w Rzeszowie:

Prowadzenie zajęć z przedmiotów prawnych w zakresie  obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych oraz obligacji.

v    Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Prowadzenie zajęć z rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (III stopień certyfikacji) oraz z bloku „Instrumenty finansowe” i „Elementy wiedzy na temat organizacji i  biznesu (IV stopień certyfikacji).

v    OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli

Prowadzone zajęcia z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej
i controllingu oraz organizacji i technik rachunkowości

v    OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie

Prowadzone kursy z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu, controllingu w sektorze finansów publicznych, rachunkowości instrumentów finansowych, planowania finansowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

v    Regionalne Towarzystwo Rolno – Spożywcze „Dolina Strugu”

Prowadzenie zajęć z rachunkowości dla stowarzyszeń.

v    Lechaa Consulting Sp. z o.o..

Prowadzone zajęcia z zasad prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatne do miejsca szkolenia:

Bydgoszcz: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 89/91; tel: (52) 323 52 52 fax: (52) 346-06-34, email: zwrewb@wp.pl

 v  Kraków: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura

 w Krakowie, 31-153 Kraków, ul. Szlak 65; tel/fax: (12) 633 27 04,

 email: blaszak@zrbs.pl

Lublin: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Lublinie, 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35; tel/fax: (81) 444 67 28,

email: a_korzeniowski@wp.pl

Olsztyn: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Olsztynie, 10-570 Olsztyn, al. Józefa Piłsudskiego 32; tel/fax: (89) 521 81 25,

email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Rzeszów: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9; tel/fax: (17) 862 61 12,

email: stefanchudy@onet.eu

Warszawa: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura w Warszawie, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14; tel: (22) 629 52 65, 0-698 635 075

email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Wrocław: Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka- Delegatura we Wrocławiu, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 28; tel/fax: (71) 344 32 56,

email: zrbswroclaw@op.pl

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Szkolenie – Rekomendacja D

wpis w: informacje | 0

 

Szanowni Państwo,

W dniu 08 stycznia 2013r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę zatwierdzającą Rekomendację „D”, dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Uchwała narzuca na banki obowiązek podjęcia do końca 2014r. szeregu działań o charakterze organizacyjnym, proceduralnym i technicznym.

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych wychodząc naprzeciw zaistniałemu zapotrzebowaniu oferuje bankom spółdzielczym kompleksową pomoc we wdrożeniu Rekomendacji „D”, obejmującą pełen pakiet wsparcia działań banków spółdzielczych we wdrożeniu ww. regulacji, obejmujący:

 1. Cykl szkoleń, obejmujący następujące tematy szkoleń:

L.p.

Temat szkolenia

Adresaci

Termin

1

Rola Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w procesie wdrażania Rekomendacji „D”

Prezesi Zarządów oraz Przewodniczący Rad Nadzorczych

Seminarium jednodniowe

I kwartał 2014r.

2

Zakres prac organizacyjnych, technologicznych oraz proceduralnych związanych z wdrożeniem Rekomendacji „D” w banku spółdzielczym

Osoby odpowiedzialne za wdrażanie Rekomendacji „D”, za informatykę oraz ryzyko operacyjne

Dwudniowe warsztaty

I – II kwartał 2014r.

3

Bezpieczeństwo informatyczne w praktyce

Wszyscy pracownicy banku

Jednodniowe warsztaty

IV /2014r. oraz  I-II kwartał 2015r.

 

 1. Doradztwo w zakresie wdrożeniu zmian organizacyjnych,
 2. Wsparcie technologiczne przy udziale wyspecjalizowanej firmy informatycznej,
 3. Opracowanie wzorcowych procedur wymagających dostosowania do nowelizacji Rekomendacji „D”,
 4. Audyt wdrożonych rozwiązań.

ZRBS jest jedną z największych organizacji zrzeszających banki spółdzielcze –obecnie zrzeszone są 343 banki. Jest to 70% wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. Ponadto posiada 100% kapitału/funduszy polskich, które są własnością banków spółdzielczych. ZRBS od lat podejmuje działania doradcze, przeprowadza audyty oraz organizuje szkolenia dla banków spółdzielczych i współpracuje z ludźmi mającymi wieloletnie doświadczenie w kontaktach z bankami oraz znającymi sytuację banków spółdzielczych

W celu określenia działań koniecznych do podjęcia przez banki spółdzielcze oraz w celu przybliżenia zakresu wsparcia oferowanego przez ZRBS, zapraszamy na pierwsze z cyklu szkolenie dla Prezesów Zarządu oraz Przewodniczących Rad Nadzorczych, które poprowadzi wieloletni współpracownik ZRBS – Renata Błaszak w terminach i w zakresie zawartym w załączniku do niniejszego pisma.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, której szczegóły zostaną zaprezentowane podczas pierwszej tury szkoleń.

Program pierwszej tury szkoleń

Seminarium dla Prezesów Zarządu i Przewodniczących Rad Nadzorczych:

Rola Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w procesie wdrażania Rekomendacji „D”

Wykładowca : Renata Błaszak

Adresaci szkolenia:  Prezesi Zarządów oraz Przewodniczący Rad Nadzorczych banków spółdzielczych.

Cel szkolenia:           Pomoc w opracowaniu programu działań organizacyjnych, technicznych oraz wykazanie koniecznych do wprowadzenia zmian w regulacjach banków spółdzielczych pod kątem wejścia w życie Rekomendacji „D”. Określenie zadań Zarządu i Rady Nadzorczej w procesie zatwierdzania i wdrażania zmian wynikających z nowelizacji Rekomendacji „D”.

Czas trwania:   Seminarium jednodniowe w formie wykładu i prezentacji możliwych rozwiązań organizacyjnych.

Zakres tematyczny:

10.00 – 11.30:

 1. Zadania Zarządu i Rady Nadzorczej określone w Rekomendacji „D” w kontekście oceny odpowiedniości członków organów nadzorczych banków.
 2. Określenie zakresu wykorzystania technologii informatycznej w Banku.

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.00

III.        Zmiany technologiczne dostosowane do skali wykorzystania technologii informatycznej w Banku.

 1. Zakres zmian organizacyjnych, związanych z wdrożeniem Rekomendacji „D”.

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 15.30

 1. Konieczne zmiany w procedurach Banku.            
 2. Strategia informatyzacji.

VII.       Dyskusja

Miejsce i termin szkolenia: -

Kraków                        28.01.2014r., szkolenie i nocleg Hotel Chopin, ul. Przy Rondzie 2,

Warszawa             29.01.2014r., szkolenie: Millenium Plaza Goldenfloor, Al. Jerozolimskie 123A, noclegi: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Żurawia”, ul. Żurawia 47,

Rzeszów                     06.02.2014r.,

Lublin                         04.02.2014r., szkolenie i nocleg – Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9,

Wrocław                     12.02.2014r., Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław,

Bydgoszcz                   07.03.2014 r., szkolenie i nocleg Hotel Brda, ul. Dworcowa 94.

Olsztyn                      24.03.2014r., szkolenie – sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32, noclegi: Hotel Relaks, ul. Żołnierska 13B, Olsztyn,

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 400,00 zł + 23% VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

Dla osób zainteresowanych możemy dokonać rezerwacji noclegu /uczestnicy sami pokrywają jego koszty/.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatnie do miejsca szkolenia:

 

Wrocław - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, Tel/fax: 71 344 32 56, email: zrbswroclaw@op.pl

Kraków - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, Tel./fax.: 12 633 27 04, email: kusmierz@zrbs.pl .

Bydgoszcz - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl

Warszawa - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Olsztyn - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Lublin - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Lublinie, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl

Rzeszów - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów, Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

 

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

Piotr Huzior

 

 

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Rola Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w procesie wdrażania Rekomendacji „D”

 

Nazwa i adres

Banku Spółdzielczego

Nazwa Banku:

 

……………………………………………………………….

 

Ulica:

 

……………………………………………………………….

 

Poczta:

 

……………………………………………………………….

 

NIP: ………………………………………………………….

Telefon

 

Faks

 

Email

 

 

 

Miejsce szkolenia:

 

Kraków                        28.01.2014r.

-   Warszawa                  29.01.2014r.

Rzeszów                     06.02.2014r.,

Lublin                          04.02.2014r.

-  Wrocław                     12.02.2014r.

Bydgoszcz                   07.03.2014 r.

- Olsztyn                        24.03.2014r.

 

Zgłaszamy udział następujących osób:

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

   
   

 

 

Implementacja Pakietu CRD IV / CRR do regulacji wewnętrznych Banków Spółdzielczych

wpis w: informacje | 0

 

Szanowni Państwo,

 Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku bankowego oraz w trosce o stały rozwój zawodowy pracowników, będzie organizatorem seminarium na temat:

 

Implementacja Pakietu CRD IV / CRR do regulacji wewnętrznych Banków Spółdzielczych

Wykładowca : Renata Błaszak

Adresaci szkolenia:  Kadra zarządzająca banków spółdzielczych, osoby nadzorujące i raportujące ryzyko oraz adekwatność kapitałową. Inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:           Pomoc w opracowaniu zmian w regulacjach banków spółdzielczych pod kątem wejścia w życie Rozporządzenia 575/2013 oraz Dyrektywy 2013/36 UE z dnia 27 czerwca 2013r.

Czas trwania szkolenia:   Szkolenie jednodniowe w formie wykładu.

Zakres tematyczny:

I.            Powiązanie Rozporządzenia i Dyrektywy z zapisami z aktualnych uchwał KNF           

II.          Porównanie zapisów  uchwał KNF z Rozporządzeniem 575/2013:

 1. Uchwała 76/2010 KNF:

a)    Definicja kapitałów (TIER 1, TIER 2 itp.),

b)    Aktywa ważone ryzykiem,

c)    Wyliczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego,

d)    Pozostałe minimalne wymogi kapitałowe,

 1. Uchwała 325/2011 KNF – inne pomniejszenia funduszy własnych w powiązaniu z wagami ryzyka.
 2. Uchwała 208/ 2011 KNF – limity koncentracji.
 3. Uchwała 386/2008 KNF – normy płynności.

III.          Porównanie zapisów  uchwał KNF z Dyrektywą 2013/36 UE:

 1. Uchwała 258/2011 KNF:

a)    Definicje ryzyka w bankach spółdzielczych,

b)    Organizacja zarządzania ryzykami,

c)    Szacowanie kapitału wewnętrznego,

d)    Polityka zmiennych składników wynagradzania,

e)    Ład korporacyjny,

f)     Ocena odpowiedniości członków organów zarządzających.

 1. Uchwała 384/2008 KNF – limity koncentracji
 2. Uchwała 385/2008 KNF – zasady ujawniania informacji.

IV. Dyskusja

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej.

Miejsce i termin szkolenia:

Wrocław              3.12.2013r., Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław,

Olsztyn                5.12.2013 r., szkolenie – sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32, noclegi Hotel Relaks, ul. Żołnierska 13B, Olsztyn,

Warszawa           9.12.2013 r., szkolenie: Goldenfloor, 15 piętro, Al. Jerozolimskie 123A, noclegi: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Żurawia”, ul. Żurawia 47,

Kraków                10.12.2013 r., szkolenie i nocleg Hotel Chopin, ul. Przy Rondzie 2,

Rzeszów             11.12.2013 r., Zespół Dworski Hotel Sarmata, ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 47 00,

Lublin                  12.12.2013 r., szkolenie i nocleg – Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9,

Bydgoszcz          18.12.2013 r. szkolenie i nocleg Hotel Brda, ul. Dworcowa 94.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi 400,00 zł + 23% VAT.

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć i obiad.

Dla osób zainteresowanych możemy dokonać rezerwacji noclegu /uczestnicy sami pokrywają jego koszty/.

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatnie do miejsca szkolenia:

 -  Wrocław - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, Tel/fax: 71 344 32 56, email: zrbswroclaw@op.pl

Kraków - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, Tel./fax.: 12 633 27 04, email: kusmierz@zrbs.pl .

Bydgoszcz - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl

Warszawa - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Olsztyn - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Lublin - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Lublinie, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl

Rzeszów - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów, Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu

 

W załączeniu: Karta zgłoszenia

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

 

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

Piotr Huzior


 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Implementacja Pakietu CRD IV / CRR do regulacji wewnętrznych

Banków Spółdzielczych

 

Nazwa i adres

Banku Spółdzielczego

Nazwa Banku:

 

……………………………………………………………….

 

Ulica:

 

……………………………………………………………….

 

Poczta:

 

……………………………………………………………….

 

NIP: ………………………………………………………….

Telefon

 

Faks

 

Email

 

 

Miejsce i termin szkolenia:

Wrocław              3.12.2013r.,

Olsztyn                5.12.2013 r.,

Warszawa           9.12.2013 r.,              

Kraków                10.12.2013 r.,

Rzeszów             11.12.2013 r.,

Lublin                  12.12.2013 r.,

Bydgoszcz          18.12.2013 r.

Zgłaszamy udział następujących osób:

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

Nocleg

tak/nie

ilość osób w pokoju /1, 2/

     
     
     

 

 

 

Szkolenie dla głównych księgowych

wpis w: informacje | 0

 

                 Zgodnie z przyjętym zwyczajem, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  organizuje dwudniowe spotkanie głównych księgowych banków spółdzielczych, które odbędzie się w poszczególnych Delegaturach w następujących terminach:

Delegatury

Zamknięcie roku w zakresie podatków w bankach spółdzielczych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od stycznia 2014 r.

Wykład Pani H. Dobruchowskiej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wrocław

13.11.2013/Ewa Sokołowska/

14.11.2013

Olsztyn

19.11.2013/Paweł Barnik/

18.11.2013

Lublin

22.11.2013/Anna Resiak/

21.11.2013

Bydgoszcz

3.12.2013/Paweł Barnik/

4.12.2013

Warszawa

11.12.2013/Krzysztof Komorniczak/

10.12.2013

Kraków

12.12.2013/Ewa Sokołowska/

11.12.2013

Rzeszów

13.12.2013/Ewa Sokołowska/

12.12.2013

 

Szkolenie z zamknięcia roku poprowadzi Pani Halina Dobruchowska – Biegły Rewident.

Szkolenie obejmować będzie poniższe zagadnienia:

 1. Zasady rachunkowości ( polityka rachunkowości, plan kont)

    Podstawowe zasady rachunkowości, wynikające z ustawy o rachunkowości,

   oraz z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków).

 1. Inwentaryzacja.

      1). Zorganizowanie, przeprowadzenie, udokumentowanie inwentaryzacji,

      2).  Rozliczenie inwentaryzacji.

 III.  Wycena do bilansu aktywów i pasywów

      1).  Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

             oraz  inwestycje w sprawozdaniu finansowym.

      2).  Wycena papierów wartościowych.

      3).  Wycena należności i zobowiązań.

      4).  Wycena środków pieniężnych.

               - na rachunkach,

               - w kasach,

        5)  Różnice  kursowe w sprawozdaniu.

 1. Rezerwy w sprawozdaniu finansowym.
 2. Poprawność sporządzeniainformacji  dodatkowej.
 3. Elementy sprawozdaniaz działalności, określone  ustawą o rachunkowości.

Seminarium „Zamknięcie roku w zakresie podatku VAT w bankach spółdzielczych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od stycznia 2014 r.” oraz „Podatkowe zamknięcie roku w zakresie CIT, PIT dla Banków Spółdzielczych” poprowadzą wykładowcy z firmy ECDDP z Krakowa. Będzie ono obejmować następujące zagadnienia:

 1. Zamknięcie roku w zakresie podatku VAT w bankach spółdzielczych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od stycznia 2014 r.”
 2. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku.
   2. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, z uwzględnieniem zmian w 2013 i 2014 r.:
   3. Odliczanie podatku naliczonego – zasady ogólne
 3. Odliczenie częściowe podatku naliczonego oraz zamknięcie roku.
 4. Sprzedaż nieruchomości i ruchomości przejętych przez bank – wysokość opodatkowania.
 5. Zwolnienie podmiotowe od opodatkowania VAT – zasady obowiązujące od 1.1.2014 r.
 1. Podatkowe zamknięcie roku w zakresie CIT, PIT dla Banków Spółdzielczych

 Rozliczanie przychodów na przełomie roku na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w działalności bankowej.

 1. Kwalifikacja przychodów i kosztów w podstawowej działalności bankowej.
 2. Rabaty, bonusy oraz premie pieniężne a rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.
 3. Korekty przychodu – korekty dokonywane na bieżąco i historycznie – aktualna bardzo niekorzystna wykładnia.
 4. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charakterze promocyjno – marketingowym.
 5. Koszty uzyskania przychodów w praktyce.
 6. Rozliczanie kosztów w czasie oraz obowiązek korekty kosztów.
 7. Koszty eksploatacji samochodów osobowych.
 8. Rozliczenie amortyzacji.
 9. Podstawowe zagadnienia dotyczące różnic kursowych.
 10. Zagadnienia dotyczące ustalania różnic pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.
 11. Firma jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
 12. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
 13. Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu.
 14. Uproszczona metoda opłacania zaliczek – na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi:

 - dla banków będących członkami ZRBS i banków współpracujących ze Związkiem 300,00 zł + 23% VAT

 - dla pozostałych – 400,00 zł + 23%VAT

 

W cenie znajduje się poczęstunek w trakcie trwania zajęć obiad, oraz kolacja.

Dla osób zainteresowanych możemy dokonać rezerwacji noclegu /uczestnicy sami pokrywają jego koszty/, w następujących lokalizacjach:

Kraków – szkolenie i nocleg Hotel Chopin, ul. Przy Rondzie 2,

Bydgoszcz – szkolenie i nocleg Hotel Brda, ul. Dworcowa 94,

Warszawaszkolenie: Goldenfloor, 15 piętro, Al. Jerozolimskie 123 A, noclegi: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Żurawia”, ul. Żurawia 47

Lublin – szkolenie i nocleg – Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9,

Rzeszów - Zespół Dworski Hotel Sarmata, ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 47 00.

Wrocław – Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław

Olsztynszkolenie – sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32, noclegi Hotel Relaks, ul. Żołnierska 13B, Olsztyn

 

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń (pisemnie, faksem lub email) na poszczególne adresy adekwatnie do miejsca szkolenia:

- Wrocław - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka –

Delegatura we Wrocławiu, Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, Tel/fax: 71 344 32 56, email: zrbswroclaw@op.pl

Kraków - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, Tel./fax.: 12 633 27 04, email: kusmierz@zrbs.pl .

Bydgoszcz - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz, Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl

- Warszawa - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Tel.: 22 326 12 02, Tel/fax: 22 629 52 65, email: sekretariat.zrbs@wp.pl

Olsztyn - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn, Tel/fax: 89 521 81 25, email: zrbs.olsztyn@poczta.internetdsl.pl

Lublin - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Lublinie, ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin, Tel. Dyrektor Delegatury Antoni Korzeniowski 698 635 087, email: a_korzeniowski@wp.pl

Rzeszów - Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka – Delegatura w Rzeszowie, ul. Płk. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów, Tel. Dyrektor Delegatury Stefan Chudy 698 635 083, email: stefanchudy@onet.eu

 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

Załączam pozdrowienia

 

Prezes Zarządu

ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

 

Piotr Huzior


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

dla głównych księgowych banków spółdzielczych

 

Nazwa i adres

Banku Spółdzielczego

Nazwa Banku:

……………………………………………………………….

 

Ulica:

……………………………………………………………….

 

Poczta:

……………………………………………………………….

 

NIP: ………………………………………………………….

Telefon

 

Faks

 

Email

 

 

 

Miejsca szkoleń:

Delegatury

Zamknięcie roku w zakresie podatków w bankach spółdzielczych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od stycznia 2014 r.

Wykład Pani

H. Dobruchowskiej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wrocław

13.11.2013/Ewa Sokołowska/

14.11.2013

Olsztyn

19.11.2013/Paweł Barnik/

18.11.2013

Lublin

22.11.2013/Anna Resiak/

21.11.2013

Bydgoszcz

3.12.2013/Paweł Barnik/

4.12.2013

Warszawa

11.12.2013/Krzysztof Komorniczak/

10.12.2013

Kraków

12.12.2013/Ewa Sokołowska/

11.12.2013

Rzeszów

13.12.2013/Ewa Sokołowska/

12.12.2013

 

Zgłaszamy udział następujących osób:

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

Nocleg

tak/nie

ilość osób w pokoju /1, 2/

     
     
     

 

 

Fundusz Obrony Spółdzielczości 2013

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka informuje, że Krajowa Rada Spółdzielcza celem ochrony polskiej spółdzielczości przed niekorzystnymi decyzjami ustawodawcy podjęła decyzję o sięgnięciu do ochronnych środków Unii Europejskiej.

Prawo unijne obowiązujące na terenie Polski chroni także spółdzielnie w sytuacji, gdy państwo narusza podstawowe zasady tego prawa:

 1. państwa prawnego;
 2. społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności co oznacza niedopuszczenie do dyskryminacji gospodarczej i nadużywaniu pozycji dominującej;
 3. ochrony własności prywatnej (czyli także jej spółdzielczej postaci);
 4. swobody działalności gospodarczej;
 5. wdrażania Dyrektywy CRD IV i CRR;
 6. ustawy o bankach spółdzielczych.

Eksperci prawni na zlecenie Związku Rewizyjnego przygotują petycję do Parlamentu Europejskiego wraz z jej uzasadnieniem oraz uzasadnienia zapisów do nowych ustaw związanych z wdrażaniem Dyrektywy CRD IV i CRR.

Przedłożone dokumenty (petycja) będą podstawą postępowania wyjaśniającego prowadzonego w Parlamencie Europejskim włącznie z ewentualnością złożenia wniosku do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie formalnego dochodzenia w tej sprawie.

Jeśli to postępowanie nie da pożądanego efektu to w następnej fazie będą podjęte działania mające na celu wszczęcie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z wniosku Komisji Europejskiej.

Do realizacji tak dużego projektu niezbędne są środki finansowe, dlatego też Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka, w pełni popierając inicjatywę Krajowej Rady Spółdzielczej, zwraca się z gorącym apelem do Państwa o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na wskazane powyżej cele, poprzez dokonywanie wpłat w wysokości co najmniej 1.000,00 zł na wydzielone konto ZRBS (tzw. Fundusz Obrony Spółdzielczości) w:

BPS S.A. Oddział w Warszawie

nr 30193015232310033789680002

 

Wpłat prosimy dokonać w możliwie jak najkrótszym terminie.

 

                                                          Ze spółdzielczym pozdrowieniem

 Prezes Zarządu ZRBS im. F. Stefczyka

 /-/ Piotr Huzior

1 2 3 4