Uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli ZRBS im. F. Stefczyka

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

Pobierz w PDF

 

 

 

 

W załączniku: UCHWAŁA Nr3/2017 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na rzecz Związku oraz zasad odpłatności za badanie sprawozdań finansowych.

Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA

wpis w: informacje, Uncategorized | 0

Pobierz w PDF

 

 

 

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w partnerstwie ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych.

Są adresowane wyłącznie do prezesów i członków zarządów banków spółdzielczych oraz kandydatów na członków zarządu i pracowników Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania w bankach spółdzielczych.

Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania decyzji zarządczych w różnych obszarach i na różnych szczeblach funkcjonowania banku spółdzielczego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktycy/eksperci współpracujący ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.

 

Kontakt i zapisy

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

Ul. Szlak 65 pok. 702, 31-153 Kraków

Ireneusz Kurczyna

tel. 509 793 631

mail: kurczyna@zrbs.pl

Ewelina Kuśmierz

tel. 500 169 066

mail: kusmierz@zrbs.pl

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

  

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach – wyjaśnienie

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

W związku z wcześniejszym pismem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z dnia 10 sierpnia oraz opublikowaniem w dniach 11-13 września b.r. komunikatów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 roku przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku - o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka pragnie ponownie zwrócić Państwu uwagę na istotne kwestie dla banków spółdzielczych wynikające z tej ustawy.

Zapraszamy do lektury załączonego dokumentu:

Wyjaśnienia ZRBS

 

Pełny tekst Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1089

 

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych przed IX Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli

Harmonogram Zgromadzeń Regionalnych Przedstawicieli Banków Spółdzielczych – członków naszego Związku, przed IX Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli Związku

 

04.09.2017

w KRAKOWIE- ul. Szlak 65 (sala konferencyjna na parterze);

 

05.09.2017

w WARSZAWIE- w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej ul. Jasna 1 (sala na IV piętrze);

 

06.09.2017

we WROCŁAWIU- w Hotelu VEGA, ul. Grabiszyńska 251;

 

07.09.2017

w RZESZOWIE- w Banku Spółdzielczym, ul. Płk. Leopolda Lisa Kuli 16;

 

13.09.2017

w LUBLINIE- w Hotelu PZMot ul. B. Prusa 8;

 

14.09.2017

w OLSZTYNIE- sala konferencyjna BPS (sala 101) ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32;

 

15.09.2017

w BYDGOSZCZY- w Hotelu BRDA (sala wrzosowa), ul. Dworcowa 94.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

pragnie zwrócić uwagę na istotne dla banków spółdzielczych kwestie wynikające z zapisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem przewodnim oraz załącznikami. Mając na uwadze relatywnie krótki czas, jaki pozostał do wdrożenia przepisów ustawy w zakresie powołania komitetów audytu, tj. do dnia 21 października 2017 roku, prosimy o jak najszybsze przekazanie informacji zwrotnej co do Państwa zainteresowania tematyką proponowanych szkoleń.

 

Pismo przewodnie:

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

Załączniki:

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS  PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS  PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

 

 

Pełny tekst Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. : http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1092_u.htm

 

PRACA DLA BIEGŁEGO REWIDENTA

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

 

Zarząd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie pilnie zatrudni

BIEGŁEGO REWIDENTA

na terenie: Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia

 

Zakres obowiązków:

 • ­Przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych;
 • Przeprowadzanie lustracji ustawowych oraz innych usług świadczonych na rzecz banków;
 • Odpowiedzialność za terminowość i jakość realizowanych projektów audytorskich.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Uprawnienia biegłego rewidenta;
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office (Excel, Word);
 • Zaangażowanie, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu; 
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności sprzedażowe, umiejętności w obszarze zarządzania;
 • Znajomość specyfiki bankowości będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Udział w ciekawych projektach;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz elastyczne godziny pracy;
 • Podnoszenie kompetencji poprzez udział w licznych szkoleniach m.in.: zawodowych oraz  umiejętności „miękkich”.

Dołącz do nas:

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres sekretariat@zrbs.pl z dopiskiem „Biegły Rewident”:

Dodatkowo prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135).”

 

praca biegły księgowy ZRBS

Zjazdy przedkongresowe – zbliża się VI Kongres Spółdzielczości

wpis w: informacje | 0

              

 

kongres2016-300x142

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie jako organizator wiodący zaprasza do czynnego udziału w zjazdach przedkongresowych przed VI Kongresem Spółdzielczości. Poniżej przedstawiamy harmonogram zjazdów:

 

- 05 września 2016 r. Zjazd obradować będzie w Krakowie w budynku przy ul. Szlak 65 - sala konferencyjna (na parterze), początek obrad o godz. 10.00.

- 06 września 2016 r. Zjazd obradować będzie w Warszawie w Krajowej Radzie Spółdzielczej ul. Jasna 1 (IV piętro), początek obrad o godz. 10.00.

- 15 września 2016 r. Zjazd obradować będzie w Rzeszowie w BS Rzeszów, ul. Płk. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów - II piętro, początek obrad o godz. 10.00.

- 16 września 2016 r. Zjazd obradować będzie we Wrocławiu w Hotelu Vega ul. Grabiszyńska 251, 53-234 Wrocław , początek obrad o godz. 10.00.

- 19 września 2016 r. Zjazd obradować będzie w Bydgoszczy w Hotelu Brda, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz, początek obrad o godz. 10.00.

- 22 września 2016 r. Zjazd obradować będzie w Olsztynie w sali konferencyjnej BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32, początek obrad o godz. 10.00.

- 29 września 2016 r. Zjazd obradować będzie w Lublinie w Hotelu Huzar, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin, początek obrad o godz. 10.00.

 

ZAPRASZAMY!

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników Banków Spółdzielczych

wpis w: informacje, zawiadomienia | 0

 

Szanowni Państwo,

Dynamika rozwoju produktów bankowych i oczekiwań klientów powoduje konieczność ciągłego doskonalenia, obserwacji rynku i otwarcia się na zmiany. Specjaliści w dziedzinie bankowości dążą do podniesienia efektywności i wydajności pracy, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i usprawnienie obsługi klienta. Wpływają one na zwiększenie jakości świadczonych usług, zmniejszają czas wykonania obowiązków, powodując jednocześnie wzrost zadowolenia klientów i ich zaufania do instytucji bankowej.

Szkolenia, które Państwu proponujemy, skierowane są do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Koszty szkolenia w 80% zostaną pokryte z środków publicznych. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie współpracuje przy organizacji szkoleń dla Banków Spółdzielczych z firmą Humaneo z Nowego Sącza.

sasa2Humaneo gwarantuje rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dopełnienie wszelkich formalności. Proces otrzymania dofinansowania i realizacji szkolenia nie jest skomplikowany. Wystarczy określić potrzeby edukacyjne, podać naszym doradcom informacje niezbędne do wypełnienia dokumentacji oraz czekać (do 30 dni) na pozytywną decyzję
powiatowego urzędu pracy.

Nadzór nad projektem pozyskiwania dofinansowania na szkolenia dla Banków Spółdzielczych prowadzą pracownicy Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka w Warszawie:

- Ewa Niesiołowska – Audytor Wiodący – tel: 531 364 287 mail: ewa@ekrakow.net
- Andrzej Popiołek – Audytor Wiodący – tel: 602 220 749 mail: andrzejp@kr.onet.pl

aawa

off2

Pobierz ofertę w PDF : ikona_pdf

 

1 2 3 4