Studia MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” wywiad ze studentami.

K. Lalik: Bank to przede wszystkim ludzie

29 września 2019

Z Panią Katarzyną Lalik – prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze, spotykamy się aby porozmawiać o podnoszeniu kwalifikacji swoich i pracowników Banku oraz o samym Banku Spółdzielczym.

 

Pani Prezes uczestniczy Pani w bardzo prestiżowych studiach MBA organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o uczestnictwie?

Studia MBA były zawsze na mapie moich celów do zrealizowania i jednocześnie  marzeń do spełnienia. Pomimo wielu zdobytych certyfikatów i ukończonych kursów nieustannie z  radością zdobywam nową wiedzę.  Lubię to !  Oczywiście nie byłabym sobą aby skrupulatnie przed ostateczną decyzją nie sprawdzić programu studiów jak również wykładowców i trenerów.

Dziś, mogę z całą pewnością powiedzieć,  że to była dobra decyzja.

Przygoda ze studiami MBA to przede wszystkim wspaniali ludzie, wymiana doświadczeń poglądów, rozwiązań. Uczestnicy to nie tylko pracownicy banków spółdzielczych , to również pracownicy związku rewizyjnego i uczelni . Interakcje między studentami są bardzo cenne.

Wykładowcy i trenerzy stanowią wyselekcjonowaną, najwyższej jakości kadrę szkolącą zarówno w kraju jak i na świecie. Są wysoko oceniani przez uczestników studiów.

 

Trzeba zauważyć, że w Polsce nie uczy się zarządzania , owszem takie tytuły przybierają nazwy kierunku studiów ale jak przeczytasz program i tematy wykładów nie mają one nic wspólnego z zarządzaniem.  Nie wspomnę już o praktyce czy warsztatach z kadrą zarządzającą i menedżerską.

W dzisiejszych czasach  każdy zarządzający powinien podjąć decyzję o uczestnictwie w MBA , stosowana jak dotąd w wielu obszarach  intuicja nie wystarczy a  nabyta wiedza teoretyczna w każdym następnym dniu  to już przeszłość.

Sektor bankowy zmienia się bardzo dynamicznie, stawia ciągle nowe wyzwania. Regulator zarzuca nas coraz nowszymi wytycznymi. Jak Pani godzi studia z pracą zawodową?

Rozpatruję to bardziej w aspekcie synergii i jak najszerszego wykorzystania zdobytych umiejętności i doświadczeń w codziennej pracy zawodowej a  nie obowiązku.

Proszę spojrzeć na tematy szkoleń jakie przychodzą do banków spółdzielczych, prawie wszystkie dotyczą zmian regulacji i dostosowanie ich do naszych instrukcji .

I pytanie nasuwa się same gdzie jest Klient ? Gdzie jest biznes?

Ja doskonale to rozumiem, robimy to co najpilniejsze, kilkakrotnie w roku przepisujemy regulacje one “zabijają” biznes ale nadal się twierdzi, że “Klient jest najważniejszy”.

Musimy być świadomi, że w dzisiejszych czasach bardzo ważnymi zasobami są wiedza i talent pracowników. To dzięki pomysłom i innowacjom jesteśmy w stanie sprostać zmieniającemu się otoczeniu i osiągać sukces.

Zostaliśmy o tym przekonani po trzydniowych warsztatach MBA z Bartem Tkaczyk wspaniałym amerykańskim wykładowcą i praktykiem z firmy Energizers, specjalizującej się w rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju organizacyjnym.

Po każdym module zajęć staram się cząstkę przenosić  do swojej organizacji. Tak też było w tym przypadku, zorganizowaliśmy taki warsztat z Bartem Tkaczyk w Zatorze, aby zenergetyzować cały zespół, sam prezes nie zrobi nic.

Wyznaję  zasadę, że przykład ” idzie z góry” zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.  Aby wymagać od innych najpierw wymagam od siebie .

Promujemy wspólnie z całym Zarządem Naszego Banku podnoszenie kwalifikacji pracowników,  dbamy o ich ciągły rozwój , finansujemy studia podyplomowe, nieustannie pozyskujemy środki  unijne na rozwój kadr.

Nie pozostajemy jednak tylko w obszarze naszej organizacji , wspólnie ze studentami MBA planujemy stworzyć grupę inicjatywnych zarządzających, która z kolei zenergetyzuje sektor do działania, do wspólnych inicjatyw, do przywrócenia dobrego imienia banków spółdzielczych.

Wierzę w powodzenie Naszego sektora ! ( energetycznych zarządzających przyjmujemy od zaraz )

Podobno była Pani inicjatorką i organizatorem sesji wyjazdowej?

Panie redaktorze staram się w każdym czasie pokazywać, że nie ma rzeczy niemożliwych . Wpisaliśmy się jako “mały” Bank w potrzebę przeprowadzenia warsztatu na okoliczność analizy SWOT.  Byliśmy już po warsztatach z Bartem Tkaczyk w obszarze nakreślania strategii naszego banku więc tym bardziej potrzebowaliśmy spojrzenia z zewnątrz innych, niezależnych osób. Dobrze posłuchać o mocnych stronach i szansach ale trzeba też umieć przyjąć krytykę w postaci słabych stron i zagrożeń. Uważam, że to wspaniałe doświadczenie dla każdej ze stron , “upiekliśmy dwie  pieczenie na jednym ogniu “.

Może w kilku słowach przybliży nam Pani swój Bank Spółdzielczy?

Bank Spółdzielczy w Zatorze to mała iskierka na mapie Polski, działamy na terenie województwa małopolskiego i częściowo województwa śląskiego. W środowisku lokalnym jesteśmy postrzegani jako podmiot prowadzący odpowiedzialny społecznie biznes . W 2019r. otrzymaliśmy wyróżnienie gospodarcze  Burmistrza Zatora “Złota łuska” w kategorii “Wybitne zaangażowanie społeczne w 2018 roku”.

Promujemy wiedzę od najmłodszych lat . Rok rocznie najlepszym uczniom szkół podstawowych i jednocześnie Klientom  Banku posiadającym konto JUNIOR fundujemy nagrody pieniężne za wyniki w nauce.

Przystąpiliśmy do programu  BAKCYL Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego  w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy „Bankowcy dla Edukacji”., wolontariusze – pracownicy  uczą dzieci i młodzież. W 2019r. otrzymaliśmy nagrodę za największą ilość lekcji przeprowadzonych wśród  banków spółdzielczych w 2018r.

Chętnie pomagamy potrzebującym , raz w roku Szlachetna Paczka , organizujemy stoiska na imprezach i zbiórkach dla chorych dzieci.

Pozyskujemy środki unijne na działania inwestycyjne i szkoleniowe dla naszych kadr.

Nie byłoby tego wszystkiego bez Naszych wspaniałych pracowników, którym serdecznie dziękuję za pracę,  wsparcie a przede wszystkim za to, że zawsze mogę na nich liczyć.  

Nasz portal zainicjował akcję „Jestem dumny, bo pracuję w banku spółdzielczym”. Czy Pani jest dumna?

Oczywiście, że jestem dumna z pracy w Banku Spółdzielczym . Bank to przede wszystkim ludzie, którzy stanowią o wartości firmy. Kolejną zaletą jest działanie Banku w środowisku lokalnym w którym budujemy długofalowe relacje . Ważne jest aby otoczenie było znane i przyjazne, byśmy rozumieli jego potrzeby a jednocześnie  byli świadomi jego siły i potencjału.  Bycie odpowiedzialnym w pracy w Banku Spółdzielczym nie oznacza tylko spełnienia przez organizację wszystkich wymogów formalnych i prawnych ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie i relacje z interesariuszami, którzy mogą  mieć  faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej oraz ich innowacyjność. Wszystkie wydatki na działalność lokalnej społeczność  traktujemy jako inwestycję i źródło innowacji nie jako koszt.

Banki Spółdzielcze znane są w środowiskach lokalnych i spełniają wszystkie kryteria społecznej odpowiedzialności biznesu, to nasza duma i naturalna przewaga !

K. Lalik: Bank to przede wszystkim ludzie

R.Szopiński: Zarządzanie bankiem spółdzielczym przez ostatnie lata bardzo się zmieniło

25 września 2019

Zapraszamy do przeczytania rozmowy portalu bs.net.pl z panem Rafałem Szopińskim, p.o Prezesa Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego.

 

Uczestniczy Pan w bardzo prestiżowych studiach MBA organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o uczestnictwie?

Rafał Szopiński: Od dawna szukałem tego typu studiów podyplomowych, zwłaszcza w dziedzinie bankowości spółdzielczej. Niedawno skończyłem roczne podyplomowe studia zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu dotyczące zarządzania ryzykiem w banku, a teraz Kraków i w końcu studia MBA. Gdy tylko pojawiła się możliwość uczestnictwa w tego rodzaju studiach – decyzja o uczestnictwie była już przesądzona. Zresztą chyba najlepiej powiedział to jeden z wykładowców podczas naszych zajęć: „to, że Państwo tutaj są, w tej sali wykładowej, w tak piękny weekend i słuchają mnie już drugi dzień przekonuje mnie, że zdobywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów jest dla was ważne, naprawdę ważne.

Dla mnie – jako uczestnika tych studiów – liczy się przede wszystkim wymiana doświadczeń możliwość spojrzenia na różne sprawy czasami najważniejsze problemy od innej strony – okiem biegłych rewidentów, prezesów innych banków, okiem ludzi zarządzających ryzykiem, a jednocześnie weryfikacja naszych decyzji, naszych działań w codziennej pracy przez kogoś, kto doradza ludziom na całym świecie w obszarach biznesu, polityki czy strategii zarządzania.

Mamy ciągły dostęp do wybitnych naukowców, ekspertów z różnych dziedzin, zwłaszcza ekonomii, bankowości czy obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, fachowców, którzy dotykają zagadnień jakże potrzebnych i cennych w zarządzaniu bankiem spółdzielczym.

Sektor bankowy zmienia się bardzo dynamicznie, stawia ciągle nowe wyzwania. Regulator zarzuca nas coraz nowszymi wytycznymi. Jak Pan godzi studia z pracą zawodową?

To właśnie te dynamiczne zmiany wymuszają wręcz uczestnictwo w tego rodzaju studiach. Dziś już na pewno nie wystarczy praktyka zawodowa na tzw. swoim podwórku. Zarządzanie bankiem spółdzielczym przez ostatnie lata bardzo się zmieniło. Mamy nowe wytyczne Parlamentu Europejskiego, nowe regulacje, zalecenia Systemów Ochrony IPS czy Komisji Nadzoru Finansowego. Zmienili się też nasi Klienci oraz najbliższe otoczenie – a naszym celem jest rozpoznać potrzeby Klientów, sprostać im tworząc relacje biznesowe, które przynoszą wiele korzyści zarówno dla Klienta, jak i dla banku.

Spotkania na studiach MBA traktuję raczej jako dalszy ciąg pracy zawodowej, która nie ma ram czasowych – jest w wymiarze zadaniowym.

Co Panu dają te studia? Czy można pozyskaną wiedzę przełożyć od razu na bieżącą pracę?

Zdecydowanie tak! Wszystko czego się dowiadujemy w ramach realizowanego programu studiów MBA dotyczy naszej pracy. Niemniej jednak, to już osobista kreatywność i potrzeby dyktują nam, co z tej wiedzy jest perełką właśnie dla nas. Bardzo ważnym aspektem jest również możliwość przyjrzenia się naszej codziennej pracy w skali makro, skonfrontowanie jej z praktykami podejmowanymi na całym świcie, „podglądanie” działań tych najlepszych z branży, ale i poznanie przyczyn popełnianych błędów, czasami spektakularnych błędów, których skutki dotykają nas wszystkich. Zawsze towarzyszy nam pytanie: czy aby nasze decyzje analizujemy z każdej możliwej perspektywy zanim je wdrożymy? Tworzymy bowiem instytucje zaufania publicznego więc na pierwszym miejscu stawiamy profesjonalizm i bezpieczeństwo – tego oczekują od nas nasi Klienci.

Może w kilku słowach przybliży nam Pan swój Bank Spółdzielczy?

Łącki Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w BPS. Suma bilansowa Banku wynosi 550 mln zł. Prowadzimy działalność na terenie województwa małopolskiego. Posiadamy łącznie 43 placówki, tj. 21 placówek w urzędach skarbowych na terenie województwa małopolskiego i 22 jednostki „nasze”, zlokalizowane w powiatach nowotarskim, nowosądeckim i tarnowskim. Jesteśmy w samym sercu sadów jabłoniowych i śliwkowych, gdzie każde z tych owoców na trwałe wpisało się w historię Łącka (szczególnie te drugie) – tak jak Łącki Bank Spółdzielczy, który w 2020 roku będzie obchodził 120 rocznicę istnienia.

Nasz portal zainicjował akcję „Jestem dumny, bo pracuję w banku spółdzielczym”. Czy Pan jest dumny?

Pracuję w Łąckim Banku Spółdzielczym już prawie 18 lat, więc śmiało mogę powiedzieć, że tworzę i jestem częścią jego historii. Czy jestem z tego dumny? Tak, jestem dumny – bardzo dumny.

R.Szopiński: Zarządzanie bankiem spółdzielczym przez ostatnie lata bardzo się zmieniło

źródło: portal BS NET

Banki Spółdzielcze zrzeszone w ZRBS- rotacja firmy audytorskiej

W związku z licznymi pytaniami z Banków Spółdzielczych w sprawie rotacji firmy audytorskiej, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie podtrzymuje swoje stanowisko w odniesieniu do banku spółdzielczego,
który jest członkiem związku rewizyjnego i powierza mu przeprowadzenie badania ustawowego- w tym przypadku nie stosuje się zasad rotacji oraz wymogu przedstawienia rekomendacji komitetu audytu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Studia MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”wywiad z Kierownikiem studiów prof. Józefem Kanią

Panie Profesorze, to niewątpliwy sukces. Spotykamy się w fazie przygotowywania kolejnej edycji studiów MBA dla pracowników banków spółdzielczych. Co zdecydowało o sukcesie pierwszej edycji studiów?

 

Panie Redaktorze, bardzo miło mi słyszeć, że nasze studia postrzegane są w środowisku jako sukces. Jest to dla nas opinia bardzo cenna, zwłaszcza że studia te to pionierski projekt, realizowany wspólnie przez trzech partnerów, tj. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie.

Moim zdaniem o sukcesie zdecydowało kilka uzupełniających się wzajemnie czynników: atrakcyjny program studiów, dobór wykładowców (naukowców i praktyków), stosowane metody dydaktyczne oraz wspaniali Słuchacze, chętni do pogłębiania wiedzy, wymiany poglądów i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

 

Wiem, że słuchacze pierwszej edycji studiów MBA spotykają się nie tylko na zajęciach, ale stworzyli bardzo silną grupę zawodowego wsparcia.

 

Niezwykle ważnym elementem w edukacji dorosłych, a zwłaszcza kadry menedżerskiej, jest integracja uczestników wokół różnego rodzaju problemów, z jakimi spotkają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Dlatego też w programie studiów przewidziano spotkania integracyjne połączone z wyjazdami studyjnymi do banków spółdzielczych, które pozwalają na stworzenie, a następnie zacieśnienie więzi nie tylko zawodowych, ale i tych na gruncie koleżeńskim.

Pierwszym takim spotkaniem była wizyta Uczestników naszych studiów w Banku Spółdzielczym w Zatorze. Wśród szerokiego wachlarza atrakcji każdy z Uczestników mógł odbyć lot widokowy wiatrakowcem, co niewątpliwie dało nam poczucie bycia menedżerem, człowiekiem biznesu, jednym słowem mówiąc – VIP-em.

 

 

Studia MBA powszechnie uważane są za bardzo ekskluzywne i drogie. Co więcej, zajęcia prowadzone w języku angielskim nie zawsze pozwalają wszystkim na udział. Jak wygląda to na Państwa uczelni?

Tak, to prawda. Studia MBA należą do ekskluzywnych. Wysoką jakość studiów gwarantuje dobór wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej, co przekłada się na koszty studiowania. Stąd często pojawiają się opinie, iż są to studia drogie, nie dla wszystkich dostępne. Mam jednak dobrą wiadomość dla potencjalnych kandydatów. W ofercie rynkowej można znaleźć wiele propozycji studiów MBA, ale nasza jest po pierwsze ukierunkowana tylko i wyłącznie na pracowników banków spółdzielczych, a po drugie nie jest tak kosztowna jak oferty konkurencyjne.

Nawiązując do kwestii zajęć prowadzonych w języku angielskim, to również w naszym programie takie występują. Wychodząc jednak naprzeciw wszystkim chętnym do podjęcia kształcenia na naszych studiach, zapewniamy tłumaczenia konsekutywne realizowane przez wykładowców akademickich. Dzięki temu problem braku dobrej znajomości języka nie stanowi żadnej bariery dla Uczestników.

 

Wiadomo, że o sukcesie studiów decyduje dobrze skonstruowany program, ale słuchaczy przede wszystkim interesuje to, kto im tę wiedzę będzie przekazywał. Czy będzie to teoretyk czy praktyk.

Tak jak już wspomniałem, dobór wykładowców jest niezwykle ważny i decyduje o sukcesie. Stąd też poczyniliśmy ogromne starania, aby zaprosić na nasze studia najlepszych wykładowców – specjalistów w danych dziedzinach, praktyków z firm consultingowych, ekonomistów i bankowców. Dobór wykładowców poprzedzony był licznymi rozmowami, zarówno z partnerami, z którymi realizujemy studia, jak i z samym środowiskiem bankowym, które nie tylko podpowiadało nam, jakich specjalistów zaprosić, ale także jakie poruszyć dodatkowe tematy. Uczestnicy pierwszej edycji studiów mieli już okazję do spotkania i rozmowy z Prezesem Związku Banków Polskich Panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem. W najbliższym czasie mamy również m.in. zaplanowane spotkanie z Panią Krystyną Majerczyk-Żabówką, Prezesem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, oraz z przedstawicielem Komisji Nadzoru Finansowego. Niezwykle trafnym wyborem było zaproszenie do poprowadzenia zajęć warsztatowych dra Barta Tkaczyka z amerykańskiej firmy consultiongowej Energizers LLC. Moduł zrealizowanych przez niego zajęć obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi spotkał się z wyróżniającą oceną i zachwytem Słuchaczy.

 

W programie studiów przewidziana jest też wizyta studyjna. Proszę bliżej powiedzieć, co się za tym kryje?

Tak,  w programie są nawet dwie wizyty studyjne. Jedna w małym banku spółdzielczym – w naszym przypadku był to BS w Zatorze – oraz druga w dużym banku zrzeszającym, tj. Krakowskim Banku Spółdzielczym. Zadaniem Uczestników podczas tych wizyt jest dokonanie analizy SWOT działalności tych banków oraz zaplanowanych strategii ich rozwoju. Zadania te wykonywane są w ramach grup nominalnych, przy wykorzystaniu posiadanego już doświadczenia oraz nowo zdobytej wiedzy Słuchaczy.

 

Jak wygląda proces rekrutacji na drugą edycję studiów MBA dla pracowników banków spółdzielczych?

Proces rekrutacji jest bardzo prosty. Opiera się sią wypełnieniu i złożeniu w sekretariacie Studiów kilku standardowych dokumentów, m.in. podania o przyjęcie na studia, kwestionariusza osobowego, dokumentu potwierdzającego staż pracy itp. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z formularzami do pobrania znajdują się na stronie: https://mba.urk.edu.pl.

 

Czy i gdzie można uzyskać dofinansowanie na pokrycie części odpłatności za studia?

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Jednak więcej informacji na ten temat należy szukać pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz na MBA Portalu.

Z dostępnych nam informacji wynika ponadto, że bank spółdzielczy traktowany jest jako małe lub średnie przedsiębiorstwo i może korzystać także ze środków wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Panie Profesorze, dziękuję za rozmowę, ale proszę jeszcze w jednym zdaniu powiedzieć – dlaczego warto zapisać się na studia MBA do Waszej Uczelni?

Panie Redaktorze, również dziękuję za rozmowę oraz zainteresowanie naszymi studiami. Podsumowując nasze spotkanie jednym zdaniem, chcę stwierdzić, że pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowego doświadczenia są kluczem do sukcesu w zarządzaniu bankiem, a to można uzyskać w trakcie naszych trzysemestralnych studiów. Zapraszam serdecznie!

 

źródło: portal BS NET, [ +https://bs.net.pl/studia-mba-dla-kadr-bankow-spoldzielczych/+|https://bs.net.pl/studia-mba-dla-kadr-bankow-spoldzielczych/]

Informacja o studiach podyplomowych MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Information on MBA program studies

„Management of Co-operative Bank” – 2nd edition

 

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.

 

Cel kształcenia

Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.

 

Program nauczania

Program studiów podyplomowych MBA, zatwierdzony przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany jest w 3 semestrach i obejmuje 6 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

 1. Ekonomia w zarządzaniu bankami / Economics in bank management
 2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem / Theory and practice of managing the organization – the bank
 3. Marketing w zarządzaniu bankami / Marketing management of bank
 4. Zarzzanie finansami / Financial management
 5. Prawne aspekty zarządzania bankiem / Legal aspects in bank management
 6. Komunikacja w zarządzaniu bankiem / Communication in bank management

 

Jednostka prowadząca studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Patronat

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie

 

Partnerzy

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

 

Wykładowcy

Wykładowcami w programie są znakomici specjaliści w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) – profesorowie z uczelni krajowych i zagranicznych, tj. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz eksperci Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie, Energizers LLC z USA – firmy konsultingowej notowanej na światowej liście Top 500, a także praktycy bankowi – specjalnie zaproszeni i wybrani przez uczestników studiów. Łącznie to około 30 wykładowców. Zajęcia prowadzone są w j. polskim i angielskim w tłumaczeniu na j. polski.

Świadectwo ukończenia studiów/Certyfikat

Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z modułu prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie zmianą, przywództwo w instytucji bankowej oraz strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Opłata za studia

7 000 zł od uczestnika za semestr. Opłata jest jednorazowa za całość studiów trzysemestralnych lub może być rozłożona na dwie lub trzy raty. Przy delegowaniu na studia więcej niż 2 osoby przez jednego pracodawcę, może zostać udzielony rabat.

 

Terminy i miejsce zajęć

Planowany termin rozpoczęcia II edycji studiów – 18 października 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238, Zajęcia planowane w piątki w godz. 13:00 – 20:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 16:00, 5-6 spotkań dwudniowych w semestrze.

 

Nabór na II edycję studiów MBA już jest otwarty i trwać będzie do końca września 2019 r.

 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców w wysokości do 80% kosztów kształcenia, maksymalnie do 12 tys. zł na jednego uczestnika. Więcej informacji na ten temat pod adresami Powiatowych Urzędów Pracy oraz MBA Portal.

 

 

Kontakt:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Kierownik studiów podyplomowych MBAdr hab. inż. Józef Kania

Czysta 21; 31-121 Kraków, pok. 128

Sekretarz studiów podyplomowych MBAdr inż. Aleksandra Płonka

Al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków, pok. 208

 

Sekretariat:

tel. +48  507-219-682

e-mail: mba@urk.edu.pl

 

Szczegółowy program i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mba.urk.edu.pl

 

Pobierz ofertę w PDF

 

PDF OFERTA SZKOLENIOWA ZRBS

Program studiów (PDF) 

X ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI


X ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W dniu 21 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się X ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

X Zebranie Przedstawicieli otworzył Pan Roman Dawidowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, po czym dokonano wyboru Prezydium X Zebrania Przedstawicieli, w skład którego weszli:

 1. Przewodniczący- Pan Roman Dawidowski z  BS Sierakowicach
 2. Zastępca Przewodniczącego- Pan Maciej Palej z BS Muszynie Krynicy Zdrój
 3. Sekretarz- Pani Urszula Zalewska z  BS w Wąsewie

Przewodniczący zaprosił do Prezydium Pana Piotra Huziora – Prezesa Zarządu ZRBS.

 

Dla sprawnego przeprowadzenia obrad w pierwszej kolejności wybrano Komisje:

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

-  Przewodniczący                  -  Pan Zdzisław Inglot

-  Sekretarz                              -  Pani Zofia Jakubczyk

-  Członek                               -  Pan Tomasz Królicki

 

Komisja Uchwał i Wniosków:

-  Przewodniczący                  -  Pani Karolina Żurowska

-  Sekretarz                             -  Pan Władysław Mikucewicz

-  Członek                               -  Pan Zygmunt Dudek

 

Podczas Zebrania wygłoszono sprawozdania z działalności Związku obejmujące 4-letni okres między Zebraniami. Były to sprawozdania:

 • Zarządu - przedstawił je Prezes Zarządu Piotr Huzior,
 • Rady Nadzorczej - przedstawił je Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Dawidowski.

W czasie X ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI miały miejsce również wystąpienia zgromadzonych uczestników. Jako pierwszy głos zabrał Pan Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Pan Prezes podziękował za zaufanie jakie otrzymał od Banków, które zgłosiły jego kandydaturę na Prezesa KRS.  Przedstawił jak BS kształtują się w strukturze Krajowej Rady Spółdzielczej. Omówił działania legislacyjne. Następnie Pan Prezes wręczył medale wydane z okazji 100-lecia Niepodległości za działania na rzecz spółdzielczości Panu Romanowi Dawidowskiemu i Piotrowi Huziorowi.

Głos zabrali kolejno: Pan Władysław Mikucewicz, Pan Tomasz Królicki, Pan Zdzisław Inglot, poruszając sprawy dotyczące samego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka ale też spółdzielczości w ogóle.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej – delegaci początkowo zgłaszali kandydatów na członków Rady Nadzorczej, po czym w głosowaniu tajnym dokonali wyboru dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej ZRBS im. F. Stefczyka:

 1. Pani Teresa Wodzyńska
 2. Pan Roman Dawidowski
 3. Pan Grzegorz Witkowski
 4. Pan Maciej Palej
 5. Pan Wacław Tomecki
 6. Pani Agnieszka Śliz
 7. Pan Mieczysław Grodzki
 8. Pan Zdzisław Siwek
 9. Pan Roman Grzech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli ZRBS im. F. Stefczyka

Pobierz w PDF

 

 

 

 

W załączniku: UCHWAŁA Nr3/2017 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na rzecz Związku oraz zasad odpłatności za badanie sprawozdań finansowych.

Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA

Pobierz w PDF

 

 

 

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Menedżer banku spółdzielczego. Podyplomowe studia typu MBA” są realizowane przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w partnerstwie ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych.

Są adresowane wyłącznie do prezesów i członków zarządów banków spółdzielczych oraz kandydatów na członków zarządu i pracowników Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania w bankach spółdzielczych.

Absolwent uzyska praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie podejmowania decyzji zarządczych w różnych obszarach i na różnych szczeblach funkcjonowania banku spółdzielczego.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i praktycy/eksperci współpracujący ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych oraz Agencją Ratingową Banków Spółdzielczych, posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenia zawodowe.

 

Kontakt i zapisy

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie

Ul. Szlak 65 pok. 702, 31-153 Kraków

Ireneusz Kurczyna

tel. 509 793 631

mail: kurczyna@zrbs.pl

Ewelina Kuśmierz

tel. 500 169 066

mail: kusmierz@zrbs.pl

poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

  

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach – wyjaśnienie

W związku z wcześniejszym pismem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z dnia 10 sierpnia oraz opublikowaniem w dniach 11-13 września b.r. komunikatów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 roku przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku - o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka pragnie ponownie zwrócić Państwu uwagę na istotne kwestie dla banków spółdzielczych wynikające z tej ustawy.

Zapraszamy do lektury załączonego dokumentu:

Wyjaśnienia ZRBS

 

Pełny tekst Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1089

 

1 2 3 4